HOME
INDEX

495     Ängelholm - Teckomatorp

FÖREGÅENDE
LISTA
Ängelholm - (Åstorp) - Billesholm - (Teckomatorp)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Ä Ängelholm C v 216.9 5 1885.01.08 33)
Ä Ängelholm hp 216.9 1994.11.01 25) 110)
Eg Engelholm st 216.9 1886.09.18 25)
Eg Engelholm (gamla) 218 Omkr 1902 25)
Sar Spannarp h 224.3 34 1896.01.01 33)
Hgd Heagård h 227.7 24 1896.01.01 33)
Åp (Åstorp) h 231 35 1874. 33)
Nav Norra Vram v 236.7 29 1976.06.01 33)
Norra Wram
Bm Billesholm v 240 40
Bm Billesholms gruva st 240 1916.10.01 1943.06.07 25)
Bm Billesholms grufva st 240 1876.11.01 1916.10.01 25) 33)
Schakt Kapten Berg
Skromberga
Schakt Albert
Schakt Oscar
Schakt Victor
Böketofta v hp 246.8 68 1956.02.01 1967.05.28 25)
Kd Kågeröd v lp 250.1 64 1975.06.01 1977.05.22 25)
Ad Axelvold v hp 253.5 81 1967. 1970.05.31 25)
Klt Källstorp v hp 256.6 76 1960. 1967.05.27 25)
Klt Kjellstorp st 256.6 1900 före 1912.05.01 25)
Sal Svalöv v st 260.6 65 1916.10.01 1985.06.02 25) 110)
Sal Svalöf st 260.6 1886.09.18 1916.10.01 25) 33)
Tp (Teckomatorp) v 265.8 28 1865.08.01 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
110)Kvar som trst

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten