HOME
INDEX

497     Teckomatorp - Arlöv

FÖREGÅENDE
LISTA
Teckomatorp - Kävlinge - Flädie - (Arlöv)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Tp Teckomatorp v hp 265.8 28 1889.09.24 25) 100)
Ndn Norrvidinge v hp 269.7 30 1967.05.28 1972.05.28 25)
Ndn Norrhvidinge st 269.7 1900 före 1912.05.01 25)
Sdn Södervidinge h 271.9 30 1959. 1967.06.25 25)
Sdn Söderhvidinge 271.9 1900 före 1912.05.01 25) 180)
Grt Gryet lp 274
Kg Kävlinge h 275.1 15 1997.06.09 25) 100)
Kg Käflinge 275.1 1912.05.01 1916.10.01 25)
Kg Kjeflinge 275.1 1886.09.18 1912.05.01 25) 33)
Fud Furulund h 277.5 19 1886.09.14 33)
Ste Stävieby h hp 279.6 23 1962. 1967.05.28 25)
Ste Stävie st 279.6 1916.10.01 1920.09.15 25)
Stf Stäfvie st 279.6 1886.09.18 1916.10.01 25) 33)
Fl Flädie v 283.6 6 1886.09.01 33)
Ön Önnerup h hp 285.2 3 1961. 1967.05.28 25)
Lmk Lomma kyrka h 287.8 3
Lml, Lmal Lomma lastplats lp 288.3 1894.04.30 1937 25) 33)
Lma Lomma h 289.3 6 1886.09.18 33)
Lmai Lomma industrispår 289.6
Anp Alnarp hp 291 1944.06.05 1967.05.28 25)
Ali Arlövs industrispår 292.9
Ali Arlöv industrispår lp 292.9 1969. > 25)
Al (Arlöv) vh 294 3 1856.12.01 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
100)Kvar som trst
180)Uppehåll för skolelever till 11.6.1971

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-03 Rolf Sten