Avancerad sökning
Hjälp och tips
 
Hem Bilder Föremål & fordon Bibliotek Arkiv Kontakt Länkar  
               
 
Tips när du söker i Samlingsportalen.se

Hjälp och söktips
Här har vi samlat länkar till fler sidor med järnvägsrelaterad information, som kan vara till hjälp när du söker bland bilderna i databasen.
Använd HOME-knappen för att återvända till sökhjälpen.

Tips när du söker i föremålsdatabasen

Sakregister
Databasen som ligger till grund för Samlingsportalen använder ett sakregister för föremål byggd på en klassificering i tre nivåer eller kategorier: Klassifikation 1, Klassifikation 2, samt Sakord. Dessa nivåer gör det möjligt att antingen göra en bred sökning efter föremål som tillhör en viss kategori, eller smalna av sökningen efter ett specifikt föremål.

Klassifikation 1 kan förklaras som huvudkategorier. Ett skåp faller exempelvis in under ”Möbler”. Det finns 46 olika begrepp i Klassifikation 1. Två exempel är Möbler och Konst.

Klassifikation 2 kan förklaras som underkategorier, t ex ”Förvaringsmöbler” eller ”Fåtöljer”, och ligger under ”Möbler” som alltså är Klassifikation 1.

Sakord är själva namnet på föremålet och skrivs alltid i singularis, t.ex. ”Burk”, ej Burkar.

En fjärde nivå som smalnar in ytterligare används ibland i de fall där det finns ett dialektalt ord eller ett snävare namn på ett föremål. Detta kallas Specialbenämning, och ett exempel är ”Nyckelskåp”. Sakordet är då ”Skåp”.

Du hittar alla dessa ord i respektive rullista.

Begrepp
Du kan även söka på begrepp som material, teknik, årtal, motiv (gäller bara konst), i vissa fall på bandelar (se en förklaring av hur bandelsregistret fungerar på sidan med söktips för Fotosamlingen), eller på personer eller företag som är knutna till föremålet på olika sätt – som konstnär, ägare, tillverkare mm.

Fritext
Fritextsökning är ytterligare en sökmöjlighet, och innebär att databasen går igenom alla ord i alla fält i de dokument som genomsöks. Detta gör att du även kan göra en fritextsökning och få upp intressanta träffar fast du kanske inte vet vilket fält du ska söka i.

 
Beskrivning
Alla föremål som registreras digitalt mäts, analyseras och fotograferas. Föremålets funktion beskrivs tillsammans med en kort beskrivning av hur föremålet ser ut och dess historik, samt vem som har brukat det och hur det har kommit till museet.

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Vissa föremål har kommit till museet utan uppgifter om proveniens, andra kanske man inte lyckats ta reda på så mycket om. Därför kan uppgifterna om föremålen variera i databasen.

-------------------------------------------------

Tips för sökning i bilddatabasen!

Vid registrering av bilder i bilddatabasen klassas/ sorteras dessa i flera nivåer och skrivs sedan in i olika sökfält.

1. Motivkategori.
Bilden klassas i en av 11 valbara motivkategorier och kan vid sökning väljas via rullista.

2. Ämnesord.
Beroende på bildens motiv skrivs upp till 5 ämnesord vilka beskriver bildens innehåll. På söksidan kan du välja ämnesord som finns på rullistan.

3. Län.
Här kan Du söka efter bilder med motiv tillhörande ett visst län. Välj län via rullisten.

4. Kommun.
Här kan Du söka efter bilder med motiv tillhörande en viss Kommun. Välj Kommun via rullisten.

5. Ort/Driftplats.
Här kan Du söka efter en viss ort eller driftplats/järnvägsstation.
Här finns en förtecknig på de orter/driftplatser som används vid registrering av bilder.


Driftplatsregister
Registret över driftplatser har sammanställts, av Kjell Byström, från vanliga och grafiska tidtabeller samt andra källskrifter. Driftplatserna  presenteras här sorterade  i bokstavsordning, signaturordning, bandelsnummerordning samt länsordning.

6. Bildtext.
Här beskrivs bilden i en kort text och med andra ord än de som finns bland ämnesorden.
Här skrivs även in ägarbolaget till olika järnvägsfordon samt i förekommande fall fordonets så kallade littera.

7. Anmärkning.
Här skrivs information om vad som finns på bildens baksida och eventuell text på bilden kuvert.

8. Land.
Bilder tagna utanför Sverige noteras här med ISO-koden för det land som bilden är tagen i.

 

 
9. Bandel. För att kunna koppla bilder till en viss järnvägssträcka eller järnvägsbolag har det Svenska järnvägsnätet delats in i olika bandelar där varje bandel har fått ett unikt nummer.
I det här sökfältet skrivs bandelsnumret som bildens motiv härstammar ifrån. Bandelsnumret består av tre eller fyra siffror.
Det här gör det möjligt att söka efter bilder från en viss järnvägssträcka.


Bandelsregister - Kartor
A
lla bandelar har sammanställts i ett bandelsregister. Registrets innehåll presenteras här med bandelarna i nummerordning, stationsnamnsordning eller efter bandelens spårvidd.
För att underlätta sökning via bandelsnummer finns det kartor mede klickbara bandelsnummer
Här finns kartor med bandelarna och deras bandelsnummer inritade. Klickar du på en bandel kommer du till en förteckning som visar driftplatserna/orter som fanns/finns längs denna bandel.

10. Järnvägsbolag.
För att kunna söka bilder vars motiv har sitt ursprung från  ett visst järnvägsbolag har majoriteten av alla i Sverige förekommande järnvägsbolag fått ett unikt nummer.
Därmed är det möjligt att med hjälp av bolagsnumret söka efter de bilder som är kopplade till detta bolagsnummer
Här finns en förteckning över Svenska järnvägsbolag, dess signaturer, spårvidd samt bolagsnummer.

11. Fototid.
Här kan du söka efter bilder som har ett angivet årtal eller ett fullständigt datum. Datumformat som används är ÅÅÅÅ-MM-DD

12 Bildnummer.
Om du vet en bilds nummer kan du här söka direkt efter den bilden.
Sökningen sker enligt formatet: jvm, samt bilden nummer. Alla bilder har ett nummer som består av fyra bokstäver och ett femsiffrigt nummer. Till exempel KBDB12345. Ska du söka efter detta nummer skriver du alltså följande i sökfältet "jvm,KBDB12345"

Övrig information

Järnvägens historia
Här finns information om när Järnvägar byggdes eller lades ned, olika elektrifieringssystem samt spårvidder i olika länder.
Här kan Du även söka vad som hände under respektive år från 1500-talet fram till 1990.

 

 
Samlingsportalen.se