Avancerad sökning
Hjälp och tips
 
Hem Bilder Föremål & fordon Bibliotek Arkiv Kontakt

    Skannade arkivhandlingar & ritningar

 
 


Arkivet

Arkivet innehåller dels mindre personarkiv, dels olika samlingar och några riktigt omfattande arkiv som tex AB Trafikrestauranger och TGOJ. Det finns en omfattande samling av journaler till fordonen vid framförallt SJ där man kan söka uppgifter om gjorda ändringar och underhåll.

Arkivet består även av ritningar av olika slag. De nämnbara är samlingar som Runberger (negativ på ritningsoriginal), Hallgren (cirka 250 000 digitala ritningar från främst SJ), SJK (bangårdsplaner) och ritningarna från Linköping på bland annat smalspåren i Östergötland.

En nationell skatt är den särtrycksamling från SJ som finns samlad i arkivet och som är den enda i sitt slag.

 

 

 

 

 

 

 
 

För den intresserade som vill forska i arkivet, kontakta:

Robert Herpai
Tel: 026- 455 1462
E-post: robert.herpai@maritima.se