Hjälp och tips  
Hem Bibliotek Kontakt Om Samlingsportalen    
               
 
Tips när du söker i Samlingsportalen.se

Digitalt Museum

Följer du länken till Digitalt Museum från vår sida så kommer du direkt till Järnvägmuseets samling på Digitalt Museum.

Längst upp på sidan finns ett sökfält. Gör man en sökning där så kommer man till en resultatsida där man har möjlighet att antingen filtrera sökresultatet eller gå vidare till avancerat sök.

Att söka

Om man skriver in flera ord i sökfältet så får man träff på de poster som innehåller samtliga söktermer någonstans i posten.

Vill man begränsa sökningen till att enbart ge träff på söktermerna i exakt den ordning man har skrivit dem, som när man exempelvis vill söka på ett fordonslittera, så gör man detta genom att sätta söktermen inom citationstecken. Exempelvis "SJ F 1200".

Söker man i det här fältet så får man ofta ganska så breda resultat eftersom sökningen sker i alla fält i objektsposten. Vill man söka på t ex specifika ämnesord så kan det vara bättre att göra detta under avancerat sök.

Trunkering

Är man osäker på stavningen av ett ord eller vill söka ut alla varianter av en sökterm så kan man göra detta genom trunkering.

Man trunkerar genom att använda en asterisk som ersättning för ett eller flera tecken.

En sökning på exempelvis "godsvagn*" ger träffar på både "godsvagn" och "godsvagnar".

Det går även att trunkera i början eller mitt i ett ord eller sökterm.

Sökning på Fordonslittera

Fordon anges i databasen enligt formen bolagssignatur, littera/typ, nummer. Exempelvis "SJ F 1200" eller "MaSJ lok 2".


 

Sökning på Bolag

Järnvägsbolag registreras i databasen som motivklassifikationer efter sitt bolagsnummer. Vill man söka på ett järnvägsbolag så kan man, inom citationstecken, antingen ange bolagsnumret med prefixet ’bo’ framför enligt formen "bo 389" eller bolagets namn i förkortad form ex. "Bergslagernas J".

Se mer om järnvägsbolag här.

Sökning på Bandelar

Att söka ut poster kopplade till en specifik bandel görs på ett samma vis.

Antingen genom en sökning på bandelsnumret inom citationstecken med prefixet ’ba’ enligt formen "ba 497", eller på bandelen i sig t ex "Teckomatorp - Arlöv".

Se mer om bandelar här.

Filtrering av sök

Under sökrutan på resultatsidan så finns det fyra droplistor som kan användas för att filtrera sökningen ytterligare.

Där kan man välja att filtrera efter typ (fotografi, föremål, artikel), ämnesord, plats och/eller tidsperiod.

Högst upp finns ett sökfält där man kan skriva in sina söktermer för att söka i alla fält i de registrerade posterna. Det är här man skriver in t ex fordonslittera, järnvägsbolag eller bandelar.

Sedan finns en möjlighet att skräddarsy sökningen med hjälp av ett flertal andra mer specifika sökfält.

Typ - Här väljer man vilken typ av post man vill söka efter. I dagsläget så har Järnvägsmuseet tre typer av poster publicerade på Digitalt Museum. Fotografi, Föremål och Artikel.

Tema - Här kan man söka direkt i fältet ämnesord.

Plats - Geografisk plats.

Tid - Här kan man söka på specifika årtal eller tidsspann. För att göra det sistnämnda så skriver man ex. 1935-1946.

Samling - Här väljer man vilket museums samling man vill söka i.

 

Licens -Om man vill söka ut objekt utifrån vilken användarlicens de har så gör man detta här. På järnvägsmuseet så används främst två typer, "Fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner" i de fall där upphovsrätten är utslocknad samt Creative Commons-licensen CC-BY-SA i de fall där upphovsrätten är aktiv och museet innehar rättigheterna till bilderna. I ett fåtal undantagsfall så har restriktivare licenser använts.

Tillverkare - Om man vill söka på fotograf, konstnär, etc så görs detta här. Sökningen görs enligt formen "Efternamn Förnamn". Ex. Nilsson Lennart utan citationstecken.

Vill man t ex söka på flera fotografer simultant så separerar man varje enskilt personnamn med ett kommatecken. Ex. Nilsson Lennart, Welander Lennart.

Benämning - Här kan man söka direkt på föremålsbenämningar.

Historik  - Här kan man söka på termer kopplade till ett föremåls historik. Ex. gåva.

Övrig Järnvägsinformation

Bandelar

Alla bandelar har sammanställts i ett bandelsregister samt försetts med unika nummer. Registrets innehåll presenteras här med bandelarna i nummerordning, stationsnamnsordning eller efter bandelens spårvidd.

Här finns kartor med bandelarna och deras bandelsnummer inritade. Klickar du på en bandel kommer du till en förteckning som visar driftplatserna längs denna bandel.

Järnvägsbolag

Järnvägsbolagen finns här listade efter bolagsnummer, signaturer samt spårvidd.

Driftplatser

Ett Register över driftplatser har sammanställts, av Kjell Byström, från vanliga och grafiska tidtabeller samt andra källskrifter. Driftplatserna presenteras här sorterade i bokstavsordning, signaturordning, bandelsnummerordning samt länsordning.

Järnvägshistoria

Här finns information om när Järnvägar byggdes eller lades ned, olika elektrifieringssystem samt spårvidder i olika länder.

 

 
Samlingsportalen.se