HOME
INDEX

343     Hallsberg - Skövde

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hallsberg) - Laxå - Gårdsjö - Moholm - Skövde
NÄSTA

 


Karta nr 247

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

H (Hallsberg) v 199.4 53 1862.08.01 33)
Rötr Rösäter fp 202 65 1921.10.01 1960 25) 100)
Hult Hult fp 204.4 72 1921.10.01 1960 25) 110)
Täl Tälle trst 205 1960.05.29 > 25)
Täg Tälle grindar v hp 205.1 75 1932.05.22 1970.05.31 25)
Öj Östansjö v trst 207.3 94 1986.06.09 > 25)
Laggaretorp hp 208 1903.10.01 1907.01.01 25)
Öod Övre Odensvi vh hp 210.8 82 1953.06.10 1970.05.31 25)
Vt Vretstorp h trst 214.4 75 1989.10.01 > 25)
Wt Wretstorp st 214.4 1862.08.01 1896.10.01 25) 33) 34)
Bul Bulltorp hp 217.8 1918.11.01 1928.10.01 25)
Ldd Linddalen vh hp 219.3 95 1935.06.01 1970.05.31 25)
Ssp Sandstubbetorp mp 221.8 1916.12.01 1929.10.01 25) 33)
Stvå Stavåna vh 224.5 97
Laxå v st 229.4 94 1862.08.01 > 25) 33) 34)
Bgn Bergmossen mp 236.1 1916.12.01 1943.03.26 25) 33)
Fa Finnerödja h 243.3 118
Gdö Gårdsjö v 252.3 157 1907.05.01 33)
Äl Älgarås h trst 260.3 119 1988.09.01 > 25)
El Elgarås st 260.3 1862.08.01 1912.05.01 25) 33) 34)
Sle Slätte v trst 266.6 133 > 25) 290)
Galgbackens grusgrop lp 265.7 25)
T Töreboda v st 274.4 92 1859.09.01 > 25) 33) 34)
Fär Fägre vh hp 281.5 88 1913.01.01 1973.06.18 25) 33)
Mh Moholm h trst 286.5 79 1974.06.01 > 25)
Ti Tidan h 290.8 75 1875. 33)
Väring v 298.1 75 1859.08.01 33)
Wäring st 298.2 1859.09.01 1896.10.01 25) 34)
Ukr Ulvåker h 302.7 84 1918.01.01 33)
Ulvängen hp 302.7 1914.01.01 1914.05.01 25)
Åy Åkleby vh hp 304.4 90 1932.06.01 1971.05.23 25)
Grä Granängen lp 307.2 1918.07.02 1921.10.01 25) 33)
Kjepplunda kalkbruk
Kpl Kjepplunda lp 311.8 138 1918.10.01 1962.05.27 25)
Sk Skövde C 313.2 139
Sk

Skövde

h st 313.2 139 1916.05.01 25)
Sk Sköfde st 313.2 1859.09.01 1916.05.01 25) 33) 34)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Övrig information
100)Växelförbindelse till Hallsberg rbg, U-gruppen
110)Växelförbindelse till Hallsberg rbg, I-gruppen
290)Kvar efter 20.10.1988 som trafikteknisk stn

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund