HOME
INDEX

336     Stockholm C - Järna

FÖREGÅENDE
LISTA
(Stockholm C) - Stockholm S - Nyboda - Älvsjö - Flemingsberg - (Södertälje hamn) - Södertälje Syd nedre - Järna inklusive (Stockholm S) - (Liljeholmen) - (Nyboda)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringCst (Stockholm C) v 0,000 3 1871-07-17 stn, † G ~1962; ansl SWB, Norra stambanan; hamnspår; PS
  Tegelbacken 0,100   1880 spk, BI 1950t; korsning spårväg
  Centralbron 0,400   1870 svängbro, fast bro 1955
Nöm Norrström 0,400 3 1954 abo, A 1959-05-31
  Riddarholmen 0,700   1955, tunnel 119 m överdäckad skärning; vid linjeomläggning; dsp
Rhl Riddarholmen 0,800 3 1871-07-17 hp, †1909-04-17
  Riddarholmen 0,900     ramp bro 119 m
Muh Munkbrohamnen 0,900 4 1954 abo, A 1959-05-31
  Söderström 1,100     bro 235 m; ny bro vid linjeomläggning; dsp
  Söderström 1,200     svängbro, U 1955; ny bro för tunnelbanan; dsp
Mst/Mstd Mälarstrand 1,300 4 1871-07-17 fp, BI 1954; <1926-05-15 Stockholm Mälarstrand (Stm), fd Växel Stadsgården; småbana Stockholms hamnspår
Smst Söder Mälarstrand 1,300 4 1908-10-01 spk, BI 1954; korsning hamnspår Stadsgården–Söder Mälarstrand; ansl SSnJ; hamnspår
Ntm Norra Tunnelmynningen 1,400 4 1872-05-15 hp, †1905
Spag S:t Paulsgatan 1,400 4 1954 abo, A 1959-05-31
  Södertunnel 1,600 1955 tunnel 639 m; vid linjeomläggning; dsp
  Södertunneln 1,700   ”gamla” tunnel 427 m, U 1954; dsp
    1,800   lmk km 1,846 = 2,000
Stm Södra Tunnelmynningen 1,900 9 1872-05-15 hp, †1929-11-26
Bgg/ Bjgg Björngårdsgatan 2,000 9 1934-05-15 abo, †1959-05-31
Södermalm 2,300 1872-03-01 hp, †~1890
Södra station 2,500 14 1980t tunnel 754 m; överdäckad skärning; flera spår och station; PS
Stg (Stadsgården) 2,000 2 1893-12-23 Se bandel 334
(Stockholm Stadsgården) 1871-07-17 Se bandel 351
(Skeppsbron) Se bandel 351
Stockholm Å & H  
(Linjen Stockholm S - Älvsjö 1860-12-01 - 1929-11-06) Via Liljeholmen
Sst Stockholm S 2,500 15 1871-07-16 stn †P 1926-07-01, †G 1984-01-01; småbana Stockholms hamnspår; PS
St Stockholm 2,500 15 1860-01-01 stn, slutpunkt på västra stambanan tills sammanbindningsbanan till Stockholm C öppnades 1871-07-17. Nytt namn från detta datum Stockholm S
Söm Södermalm 2,300 13 1872-03-01 hp, †~1890
Tt Tanto 2,500 1871-07-17 fp, lp+fp 1908-10-01, infogad i Stockholm S stn 1929; <1908 Signalstationen å Södermalm; ev tidig, kortvarig hp
Jkg Jakobsberg 2,900 1860-12-01 Ligna (säsong) hp 1860-12-01, †1888-05-05; <1886-12-24 Jakobsberg
  Liljeholmsviken 4,300 1860 svängbro, BI 1929-11-26; slopad vid linjeomläggning; dsp
Lm Liljeholmen 4,400 1860-12-01 stn, †P 1929-11-26, T lp 1929, I infogad i Älvsjö stn 1929, †1999-01-01; småbana Stockholms hamn; hamnspår
  Nyboda 4,600 1860 två parallella tunnlar 355 m
Nba Nyboda 6,100 1912-02-05 fp, BI ~1975; ansl Nyboda–Enskede järnväg; skil jeväxel Enskede/Liljeholmsspåren; gamla längdmätningen
Vbg Västberga 5,900 24 1912-02-05 fp 1929-11-26, I infogad i Älvsjö stn 1964; skiljeväxel Årsta/ Liljeholmsspåren
Årsta 6,700 28  
      6,200     lmk km 6,239 = 7,000
Ef, Äf/Äs Älvsjö h 8,400 28 1864-06-01 hp, stn 1879-11-01; ansl SNJ, Nyboda– Enskede järnväg; FS
Linjen Stockholm S - Älvsjö 1929-11-06 -  Via Årstabron
Sst Stockholm S 2,400 14 1926-07-01 stn, †G 1984-01-01; småbana Stockholms hamnspår; PS
Tt Tanto 3,300 21 1930 abo, A 1959-05-31
Årsb Årstabron 3,800 1929-11-26 lyftbro 795 m 1929, fast bro 1973; parallell bro 840 m 2005-05-22
Äsg gbg Älvsjö godsbangård 4,100 28 1962 fp, I uppgått i Stockholm C stn; ansl Nyboda–Enskede järnväg
År Årsta 4,100 28 1930 ab , A 1959-05-31
Årsb Årstabron 4,300 1962-11-01 ts 1979-06-13, I infogad i Årstaberg stn 2005-06-18; tidtabellstekniskt konstruerad pga utflätningen till fyrspår; tillhör Stockholm C ställverk
Åbe Årstaberg 4,300   2005-06-12 ts, stn 2006-01-09; PS
År Årsta 4,900 29 1936-10-01 4,3 Årsta (År) 25 fp 1936-10-01, BI 1962; växel Enskedespåret
Årstabergsvägen 5,000 79 m; infart norrifrån till Älvsjö gbg
  Årstabergsvägen 5,000     bro 80 m; 4 spår
  Årstalänken 5,000     bro 85 m; 4 spår
  Årstalänken 5,100     bro 103 m; infart norrifrån till Älvsjö gbg
  bro 5,500     18 m, över Nyboda–Enskede järnväg; nu 4 spår
Vbg Västberga 5,900 24 1929-11-26 fp, I infogad i Älvsjö stn 1964; skiljeväxel Årsta/ Liljeholmsspåren
Vbg Västberga 6,000 25 1930 abo, A 1959-05-31
Äsg Älvsjö godsbangård 6,000 25 1962-08-27 lp, rbg 1962-11-01; tariffnamn Stockholm-Årsta (Årst); GÖ
  6,200 lmk km 6,239 = 7,000
Västberga 7,200 1988 tunnel 40 m; godsspår söderifrån till Älvsjö gbg
Götalandsvägen 7,700 bro 210 m över Nynäsbanan
Äsn Norra Älvsjö 7,800 32 1930 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Ef, Äf, Äs Älvsjö 8,400 28 1915-05-01 stn; ansl SNJ, Nyboda– Enskede järnväg; FS
Äs Älfsjö 8,500 28 1911-05-01 stn; ansl SNJ, Nyboda– Enskede järnväg; FS
Ef Elfsjö 8,500 28 1864-06-01 hp, stn 1879-11-01; ansl SNJ, Nyboda– Enskede järnväg; FS
Äss Södra Älvsjö 9,100 28 1934-05-15

abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut

  Älvsjötunneln 9,700   1984-11-26 tunnel 200 m; intill pendeltågshallarna; dsp
Sno Norra Stuvsta 11,000 34 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Sta Stuvsta 11,500 36 1918-11-15 hp, T hlp 1923-06-01, stn 1927, hlp, hp ~1960; PH
Ssö Södra Stuvsta   11,800 36 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Hun Norra Huddinge   12,800 31 1934-05-15 abo, †1959-05-31; endast körriktning norrut
Hu Huddinge h 13,700 26 1860-12-01 stn, †G 1974-06-17; PS
Fullersta 13,700 26 1860-12-01 stn
Hus Södra Huddinge   14,200 32 1934-05-15 abo, †1959-05-31; endast körriktning söderut
Flb Flemingsberg   16,200 33 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
  Stockholm Syd Flemingsberg          
  Stockholm Syd/Flemingsberg      
Flb

Flemingsberg

16,300 33 1987-05-31 avx+hp, stn 1988-02-20; ansl Grödingebanan; annonseringsnamn Stockholm Syd Flemingsberg 1990-05-27–2001; PS
Blc Blickan 16,300 33 1969 ts; inledningsvis utan växlar (inlagda 1978)
Blc Blickan 17,500 41 1987-04 ts, I infogad i Flemingsberg stn 1988-02; flyttad vid bygget av Flemingsberg stn
Blt Banslätt 18,300 44 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Tul Tullinge 19,300 34 1970- hp 1970; PH
Uts Utsikten 19,800 29 1969-06-01 19,8 Utsikten (Uts) ts; IS
Uts Utsikten   19,900 28 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
  Tullinge N   20,300   1903 tunnel 211 m ; vid linjeomläggning; dsp
Tln Norra Tullinge   20,400 23 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Tul Tullinge h 20,600 23 1903-01-21 hp, T hlp 1914-04-01, stn 1917-01-01, T hlp, T hp 1964, I hp ~1965, †1970
Tls Södra Tullinge   21,100 23 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
  Tullinge S   21,200   1903 tunnel 37 m; vid linjeomläggning; dsp
Tun Norra Tumba   22,400 10 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Tu Tumba v 23,400 8 1860-12-01 stn, †G 1974-06-17; småbana Hamra industri; PS
Tus Södra Tumba   24,100 14 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Urn Norra Uttran   25,100 19 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Ut/Utn Uttran h 25,300 19 1908-10-01 hlp, T stn 1920-01-01, hlp, T hp ~1960, †1969-06-01, BI 1992-11-11
Södy Söderby 25,900 22 1969-06-01 ts; IS
Urs Södra Uttran   26,000 23 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Gau Garnudden 27,400 28 1934-05-15 ts 1995-10-21; övertog trafiktekniskt Rönninges roll; IS
Rnn Norra Rönninge   27,700 25 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Rn, Rö/Rön Rönninge 28,400 24 1888-10-01 stn, †G 1966, I hp 1995-10-21; PH
Rns Södra Rönninge   29,200 27 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
  Rönninge N   29,500   1915 tunnel 118 m; vid linjeomläggning; dsp
  Rönninge   29,600   1915 mellan tunnel 32 m; vid linjeomläggning; dsp
  Rönninge S   29,800   1915 tunnel 261 m; vid linjeomläggning; dsp
Dån Dånviken 30,700 24 1969 ts 1969; IS
Dån Dånviken   30,800 24 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Glb/Glbg Glasberga   32,800 20 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
  Glasberga   32,900 20 1915-05-01 hp, †1915-12-10
Glbg Glasberga 33,200 23 1969 ts, I ssp 2000-10-22, I infogad i Östertälje (II) stn 2000-12-03
Ötn Norra Östertälje   34,000   1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Öte Östertälje   34,100 19 1921-01-01 stn, hlp, hp ~1965, I infogad i Östertälje (II) stn 2000-12-03
Öte Östertälje 34,300 19 1921-01-01 stn 2000-12-03; PS
Öts Södra Östertälje   34,600 211934-05-15 abo, A 1959-05-31
Ia

Igelsta

34,600 21 1860-12-01 hp 1879-04-01, stn 1915-12-08, †1921-01-01; ersatt av Östertälje (I) stn
Linjen Igelsta - Ström 1860-12-01 - 1921-10-01) Via Saltskog
Ia (Igelsta) 34,600 21 1860-12-01 hp 1879-04-01, stn 1915-12-08, †1921-01-01; ersatt av Östertälje (I) stn
  Södertälje kanal   35,700   1860 svängbro, BI 1921-10-01; slopad vid linjeomläggning
Sag Saltskog 36,500 8 1890-06-01 †1921-10-01, U 1921-10-11; ansl statsbanan Södertälje öfre–nedre
Seö Södertelge öfre 36,500 8 1888-09-30 ansl statsbanan Södertälje öfre–nedre
Se Södertelje öfre 36,5008 1860-12-01 stn, ansl statsbanan Södertälje öfre–nedre
  sidospår   38,600   <1868 ssp, BI
Srö (Ström) 39,400 1913-10-13 ts, BI 1921-10-01
Linjen Igelsta - Ström 1921-10-01  
      34,600     lmk km 34,572 = 35,000
Söka Södertälje kanal 35,500 28 1921 klaffbro 157 m; namngiven först 1994; dsp; IL
Sek Södertälje klaffbro   35,700 27 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; västra spåret; endast för nordgående tåg
Sek Södertälje klaffbro   35,800 26 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; östra spåret; endast för nordgående tåg
Söd (Södertälje hamn) 36,200 23 1994-06-12 stn ; ansl NrSlJ, statsbanan Södertälje hamn– Södertälje C; FS
Ses

Södertälje S

  36,200 23 1921-10-01 stn ; ansl NrSlJ, statsbanan Södertälje hamn– Södertälje C; FS
Sei Södertälje industriväg   37,100 20 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
      37,100   1921 bro 19 m över hamnjärnväg; dsp
Seb Södertälje havsbad 37,400 16 1930-06-01 (säsong)hp 1930-06-01, †m1940t
      37,800     bro 82 m, över E4 (parallellt med bron för Eskilstunalinjen); dsp
Söu Södertälje Syd undre   38,200 14 1995-01-09 hp; ansl NrSlJ; förbindelsespår till Svealandsbanan; annonseras som Södertälje Syd; PH
  Ström N   38,300   1921 tunnel 99 m; under Grödingebanan; vid linjeomlägning
  Ström S   38,400   1921 tunnel 65 m; under Grödingebanan; vid linjeomlägning
      38,800     lmk km 38,836 = 39,000
Srö Ström 39,500 1913-10-13 ts, BI 1921-10-01
      39,800     lmk km 39,829 = 40,000
Bge Bränninge   41,200   1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Bre Bränninge 41,400 22 1982-11-07 41,4 Bränninge (Bre) 22 avx 1983-11-07, ts 1984-05-20; IS
  Bränninge V   41,700   1861 tunnel 133 m; västra spåret, ursprunglig tunnel
  Bränninge Ö   41,700   1913 tunnel 139 m; östra spåret, vid dubbelspårsbygge
  Bränninge (c1)   42,000     bro över Grödingebanan; dsp
  Bränninge (c2)   44,000     bro över Grödingebanan; dsp
Geb Gerstabergskrossen   44,000 26 1992-03-31 avx, BI 1993-10-30; sign Geb
Gtg Gerstaberg   44,500 27 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Gebg Gerstabergs gård   45,000 30 1993-08-15 avx, I infogad i Järna stn 1993-10-30
Rasp Raspen   45,000 30 1993-08-15 avx, I infogad i Järna stn 1993-10-30
Lgö Logsjö 45,500 34 <1885 lp, †1898-11-01; fd Logsjön, Logsjö mosse
Jnn Järna N   47,200 36 1934-05-15 abo , A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Jn Järna v 48,000 36 1911-05-01 stn; ansl statsbanan Järna–Nyköping–Åby, gamla linjen; FS
Jna Jerna 48,000 36 1861-06-01 stn; ansl statsbanan Järna–Nyköping–Åby, gamla linjen; FS

 

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009  
Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Övrig information
Från 1990-05-27 är namnen Stockholm Syd/Flemingsberg och Stockholm Syd Flemingsberg endast annonseringsnamn- Driftplatsens namn är Flemingsberg-

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-03-17 Rolf Sten