HOME
INDEX

337     Flemingsberg - Järna

FÖREGÅENDE
LISTA
(Flemingsberg) - Södertälje Syd - (Järna) (Grödingebanan)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
  

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringFlb (Flemingsberg) 16,300 331987-05-31 avx+hp, stn 1988-02-20; ansl Grödingebanan; annonseringsnamn Stockholm Syd Flemingsberg 1990-05-27–2001; PS
  Björnkulla B   17,400   1994-11-24 tunnel 385 m; östra spåret
  Björnkulla A   17,400   1994-11-24 tunnel 381 m; västra spåret
  Björnkulla D   17,700   1994-11-24 tunnel 239 m ; östra spåret
  Björnkulla C   17,700   1994-11-24 tunnel 243 m; västra spåret
Bjn Björnkulla 18,000 181994-11-24 ts; IS
  Tullingeskog A   18,500   1994-11-2 tunnel 577 m 4; dsp
  Tullingeskog B   18,900   1994-11-24 tunnel 146 m; dsp
  Lida   24,600   1994 tunnel 1780 m; dsp
  Nolinge   26,000   1994 tunnel 45 m; dsp
  Nynäsvägen   26,600   1994 bro 215 m över väg+Axån; dsp
  Karlslund   27,500   1994 tunnel 1295 m; dsp
  Kyrktorp   28,300     bro 137 m över väg; dsp
  Kyrktorp   28,500   1994 tunnel 114 m; dsp
  Malmsjö   29,400   1994 tunnel 895 m; dsp
Msj Malmsjö 30,000301994-11-24 ts; IS
Södertäljevägen 34,000 bro 75 m över väg; dsp
Igelstabron 36,600 1994 bro 2038 m (mittpunkt); dsp
Södertälje Syd 37,400 37 ts, stn 1995-09-01; ansl Svealandsbanan;
Söö Södertälje Syd övre 37,600 1994-11-24 annonserad som Södertälje Syd; PS
  Igelstabron 37,600 över gamla linjen; 4 spår
  bro 37,900 325 m över motorväg; flera spår
  Kvedesta A 39,300 1994 tunnel 52 m ; dsp
  Kvedesta B 39,300 1994 tunnel 377 m ; dsp
  port 41,400 under WSB, gamla linjen; dsp
  Oxtunneln 41,600 1994 tunnel 185 m ; dsp
    42,100 lmk km 42,096 = 43,000
  Glia A 43,200 1994 tunnel 658 m ; östra spåret
  Glia B 43,200 1994 tunnel 691 m ; västra spåret
  port 44,000 under WSB, gamla linjen; västra spåret
    47,900 lmk km 47,930 = 48,000
Jn (Järna) 48,000361861-06-01 stn; ansl statsbanan Järna–Nyköping–Åby, gamla linjen; FS

 

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
 
Övrig information
Från 1990-05-27 är namnen Stockholm Syd/Flemingsberg och Stockholm Syd Flemingsberg endast annonseringsnamn- Driftplatsens namn är Flemingsberg-
 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-04 Rolf Sten