HOME
INDEX

286     Göteborg N - Olskroken - Öxnered

FÖREGÅENDE
LISTA
Göteborg N - (Olskroken) - Alvhem - Trollhättan - (Öxnered)
NÄSTA


Karta nr 348

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Göteborg N 478 2 1948-06-01
  Bergslags Göteborg     -   1915-05-011948-05-31
  Göteborg B:s     -   1877-05-311915-04-30
Göteborgs B:s hamnbana
(Göteborg SJ hamnbana)
G (Göteborg C) 457,4
Or (Olskroken) 476,4 2 1856-12-01 33)
Slgt Slakthusgatan v hpr 475,2 3 1970-05-31 25)
  (Göteborg Ö)         1948-07-011958-06-01
Gbm Göteborg Marieholm 474,4 3 ca 1905
Lrbg Lärje rangerbangård 474,4 1987
Lärje rangeringsstation 474,4 1919 1986
Lrbg (EJ: Lr) Lärje rbg 474 1878- 1918 25)
Skp Skräppekärr ssp 473 1884 25)
Agb (EJ: Ab) Agnesberg h st 468,6 3 ca 1879 1996-01-08 25) 33)
Sues (EJ: Srs) Surte S hp 464 1932 1950-10-20 25)
Sue (EJ: Srt) Surte h st 463,5 3 ca 1879   25) 33) 180)
Bhs Bohus v 460,9 4 1907-05-01 33)
Jordfallet 1879 1907-04-30
Nöe (EJ: Nö) Nödinge h hp 456,6 3 1894-06-08 1970-05-31 33)
Nol (EJ: Nol) Nol h st 453,3 3 1877-05-31   33)
Hej (EJ: Hjd) Häljered h hp 449,7 4 1933-05-15 1970-05-31 25)
Än Älvängen h st 447,5 3     25)
Älfängen 3
(EJ: Eln, En) Elfängen st 447 1877 25) 33)
Öbg (EJ: Öb) Örnäsberget h hp 444,4 3 1933-05-15 1970-05-31 25)
Alh (EJ: A) Alvhem h st 441,6 5     25)
Alfhem 5 1906-01-01
Lödöse st 441  1877 1905-12-31 25) 33)
Hdo (EJ: Hdo) Hede Olof v hp 438,8 20 1934 1970-05-31 25)
Nyg (EJ: Ny) Nygård v st 434,6 29 1877   25) 33)
Pb Prässebo v 428,3 52   33)
Pb (EJ: Pb) Pressebo st 423 1877   25) 340)
Uph (EJ: Up) Upphärad h st 421,5 67 1877-05-31   25) 33)
Vea Velanda h 413 1896-10-01
(EJ: Wel) Welanda st 413 1877 1896-10-01 25)
Thn (EJ: Thn) Trollhättan v st 405,6 44 1877-05-31   25) 33)
Trollhättan C
Gufs Gullöfors h hpr 404,7 45 1940t 1964-05-31 25)
(EJ: Ldg) Ladugårdsbyn hp 402 ca 1983 ca 1892 25)
Ävk Älvåker h hpr 401,6 48 1940t 1964-05-31
Öx (Öxnered) h 396,3 62 1878-02-26 33)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009  
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
180)Ändrad till hlp
340)Ändrad till hp

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-03-08 Rolf Sten