HOME
INDEX

292     Ludvika - Falun

FÖREGÅENDE
LISTA
(Ludvika) - Rämshyttan - Borlänge - (Falun) inklusive (Rämshyttan) - Idkerberget
NÄSTA

 


Karta nr 292

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Ludvika B:s) h 70,1 157 1875-12-31 33)
Hkb Håksberg h 65,9 184 1880 1990 33)
Hkb (EJ: Hb) Håkansberg hlp 66    25)
Kägr (EJ: Krg) Källbottengruvan lp 63 19251954-12-01 25)
Gäg Gräsberg 61,2 224 1875-12-31
Rmh Rämshyttan h 52 251     
Rämen           
(EJ: Brä) Bs Rämen st 52 1878-12-31 1904-10-01 25)
Rmb/Rmhb Rämshyttebruk

*)

3,9 248 1912-10-01 1975-10-01 33)

Ib

Idkerberget

*)

9,5 260 1912-10-01 1977-05-22 33)
 
Uly Ulvshyttan v 43,1 205 1894-10-01 33)

Skräcka

hp 43,1 2051875-12-31 1894-09-31 25)
Slnä (EJ: Slo) Sellnäs h hp 32,5 142 1884   25) 210)
Tgt Tägt lp 29,6 1875-12-31 1898 25)
Ln Lindan h 28,1149 1898 1939-05-15 33)
  Borlänge C 23,8 133 1964-11-08
Be/Blg Borlänge 23,4 133 1875-12-31 1964-11-08
Dmn (EJ: Dm) Domnarvet v st 21,9 127 1916-09-31 1963 25) 33)
(EJ: Dm) Domnarfvet st 22 1875-12-31 1916-10-01 25) 33)
(EJ: Brk) Barkgärde hp 20 19331938 25)
Orn Ornäs h 16,,8 119 1875-12-31
Tnäs Tomnäs h 14 122 1903-05-30 1968-05-12 33)
Ösj Östersjön hp 12,4 19471949 25)
Hno Hinsnoret 8 112 1887
Källviken 111 1907-12-311938-05-15 33)
Tsk Tisken h 1,8 122 1875-12-311963 33)
Fln (Falun C) 0 113 1945-12-01

Källor och referenser
*) Vid sidobanan från Rämshyttan  
  Järnvägsdata 2009  
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
210)Ändrar till st 1898-10-01

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-01-11 Rolf Sten