HOME
INDEX

185     Falun - Rättvik

FÖREGÅENDE
LISTA
(Falun) - Rättvik
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur-
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel- Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning-
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån- h= höger, v= vänster-
Typ= fp= förgren-ingspunkt- grp= grusgrop- hlp= håll & lastplats- hp= hållplats- hpr= hållplats rälsbuss- st, stn= station- lp= Lastplats- ssp= sidospår-   vt= vattentag-
Km= Avstånd mellan platserna-
Höjd= över havet-
Från= Tagen i drift-
Till= Helt nedlagd
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km Höjd Från Till Not

Fln (Falun C) v 91,7 113 1859-07-13
Fna Falun N v 93,2 117 1889-11-12 1990-10-01 32) 33)
Beg Bergsgården h 100,5 132 1889-11-12 1978-02-01 32) 33)
Bgta Bengtsarvet v hpr 103,8 132 1940t 1962
Gyo Grycksbo v 105,1 142 1889-11-12 32) 33)
Ltbo Lustebo h 109,2 151 1890-05-23 1965-12-01
Liäv Lillängsvägen h hpr 115,6 184 1940t 1965-12-01
Såmy Sågmyra yllefabrik v hpr 117 202 1940t 1965-12-01
Såm Sågmyra v 118 202 1889-11-12 1965-12-01 32) 33)
Åhg Årbohedens grusgrop grp 119,9 ? ?
Säb Slättberg h 125,8 247 1890-11-12 1965-12-01 32) 33)
Väe Västgärde h 135 246 1890-11-12 1965-12-01 33)
Vestgärde
Utby 137,8 197 1898-07-12 1928 33)
Rv Rättvik h 141,8 165 1890-08-12 32) 33)

Källor och referenser
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-09-23 Rolf Sten