HOME
INDEX

187     Rättvik - Mora

FÖREGÅENDE
LISTA
(Rättvik) - Mora Noret - (Mora)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur-
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel- Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning-
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån- h= höger, v= vänster-
Typ= fp= förgren-ingspunkt- grp= grusgrop- hlp= håll & lastplats- hp= hållplats- hpr= hållplats rälsbuss- st, stn= station- lp= Lastplats- ssp= sidospår-   vt= vattentag-
Km= Avstånd mellan platserna-
Höjd= över havet-
Från= Tagen i drift-
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km Höjd Från Till Not

Rv (Rättvik) h 141,8 165 1890-08-12 32) 33) 90)
Pbh Persborgs hotell 144,3 166 1938-05-15 1953
Persborg 166 1894-06-23 1938-05-14 33)
Ås Åkernäs 147 165 1895 1951 33)
Vky Vikarbyn 148,6 169 1891-08-02 1992-01-14 32) 33) 150)
Suä Stumsnäs v 155,8 185 1892-06-08 1967-05-28 33)
Gså Garsås h 163,5 186 1891-08-02 180)
Fu Fu v 172,2 186 1891-12-17 1965-05-30 33)
Fää Färnäs h 177,5 171 1896-07-20 1965-05-30 33)
Sosn Solvikssågen 178,6 1950 ?
Mno Mora Noret h 180 171 1891-08-02 1962-09-06 32) 33)
Mora-Noret
Mra (Mora) h 181,5 167 1891-11-01 74) 990)

Källor och referenser
  Järnvägsdatra 2009
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
74) Borås-Ulricehamns Järnväg
Övrig information
90)=128,4
150)Km 148,7
180)Km 163,4
990)=220,7 Höjd 166,8 enl källa

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-09-23 Rolf Sten