HOME
LISTA

022     Ragunda - Långsele

FÖREGÅENDE
  (Ragunda) - Långsele
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringRu (Ragunda) v 595,0 174 1884-12-01 stn, †P 1987-05-31, †1989-01-01; IS
Nbn Näsbyn 596,5 162 1937

hpr, †1959

  Ragunda   598,5   1886 tunnel 127 m
Idn Indalsbron 599,1 136 1936

hpr, †1961-05-28

Km 599,5 Signalplats 599,5 132   sipl b1950t, BI s1950t; syfte obekant
Idn Indalsbron 599,8 131 1887

lp, †1933; <1887 Indalselfven

Indalselfven 599,8 131 1884
  Indalsälven   600,2     bro 271 m
Jln Jämtlien 600,6 135 1937 hpr, †1959
Stoppställe vid km 600,931 600,9 137

sto; blev troligen Döda fallet hpr

Döf Döda Fallet 601,0 137 1937 hpr, †1958
Vde Västerede 602 147 1937 ssp, hpr 1937, †1961; <1937 Västanede
Vde Västanede   602 147 1887
Öde Österede v 603,8 162 1898-10-01 hp, †1966-05-22
Hmt Hemmet 605,5 164 1937 hpr, †1957
  Sidospår   607,0 171 1938 ssp, BI b1940t; omformarstation
Bsg Bispgården h 607,8 174 1886-10-01

stn, PU 1988-09-11, †G 1989-01-01, †1989-05-28; fd Bispegården; IS

Bsg

Bispegården

h 607,8 174 1886-10-01
Oån Oppåsen 608,9 183 1937

hpr, †1958-06-01

Bispgårdens grusgrop 611,5 208 1916 grp, BI
Oån Oppåsen 611,5 209 1969 ssp, BI 1975
  militärmötesplats   615,8 241 1885 mtmp , BI
Fgö Fångsjöbacken v 618,5 239 1888 lp, stn 1917-12-01, †G 1958, †1967-05-28; IS
Klmy Karlsmyran 623,5 208 1936 hpr, †1962-05-27
Ga Graninge v 625,9 191 1886-10-01 stn, †G, †1986-06-01; IS
Nle Norrledinge 628,4 190 1937 hpr, †1959
Sjöändan 628,4 190 1936
Ögö Östergransjö 635,0 133 1937

hpr, †1967-05-28

Hlm Helgum h 636,3 123 1886-10-01 stn, †G 1974-06-01, †1986-06-01; hamnspår; IS
Nfe Nederforse 639,6 121 1936 hpr, †1962-05-27
Öfe Österforse h 641,0 119 1911 hp. †1968-05-12;
 Österforssa
Österforssa 641,0 119 s<1890
  Forse kraftverk 642,0 108 ~1960 ssp, BI 1969
Libr Linbron 642,3 104 1936 hpr, †1958-09-01
Öbk Örbäck v 643,0 105 1900 lp, †1961
  Stoppställe   643,0   ~1960 sto, U 1967
Lsl Långsele 645,8 104 1886-10-01 stn, †G 1997-06-09; ansl statsbanan Långsele - Sollefteå (Ådalsbanan); PS

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
    
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-09 Rolf Sten