Spårvidder i olika länder

INDEX
Utgåva 2 -- 2001-12-11
Sammanställd av Lars-Olof Karlsson, Ängelholm
Utdrag ur SPÅR 1990 av Erik Sundström, Sandviken
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 5630 mm = 18'6" 
Land Används    Kommentarer
Tyskland Nej Hitlers förslag till spårvidd för nya stambanor i Europa, som aldrig byggdes.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 2134 mm = 7' 
Land Används    Kommentarer
Azorerna Nej Hamnbana.
Storbritannien Nej England, Great Western Railway. Fram till 1892.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 2060 mm 
Land Används    Kommentarer
Frankrike Ja Lille, VAL. Gummihjul.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 2000 mm 
Land Används    Kommentarer
Frankrike Ja Tunnelbanan i Marseille. Gummihjul.
Nederländerna Nej Beslutades om insmalning till normalspår år 1860.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1880 mm = 6'2" 
Land Används    Kommentarer
Irland Nej Ulster Railway. Ändrad till 1600 mm.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1829 mm = 6' 
Land Används    Kommentarer
Ryssland Nej St Petersburg - Tsarkoe Selo.
USA Nej Erie Railway.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1676 mm = 5'6" 
Land Används    Kommentarer
Argentina Ja  
Bangladesh Ja  
Chile Ja  
Indien Ja  
Iran Ja  
Kanada Nej Quebec, Cavillon - Greenville. Denna fanns 1915 som sista bana i Nordamerika.
Pakistan Ja  
Spanien Ja  
Sri Lanka Ja  
USA Ja BART i San Fransisco.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1668 mm 
Land Används    Kommentarer
Portugal Ja  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1600 mm = 5'3" 
Land Används    Kommentarer
Australien Ja  
Brazilien Ja  
Irland Ja  
Nya Zealand Nej Ombyggda till 1067 mm.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1587 mm 
Land Används    Kommentarer
USA Ja Spårvägen i Pittsburg.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1581 mm 
Land Används    Kommentarer
USA Ja Spårvägen i Philadelphia.
USA Ja Tunnelbanan i Pittsburgh.
USA Nej Tunnelbanan i Philadelphia.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1530 mm = 5'0.75" 
Land Används    Kommentarer
Storbritannien Nej Middleton Colliery Railway. År 1816.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1520 / 1524 mm = 5' 
Land Används    Kommentarer
Sverige Ja Enstaka linjer från Finland.
Estland Ja  
Finland Ja  
Lettland Ja  
Littauen Ja  
Mongoliet Ja  
Panama Ja  
Polen Ja  
Rumänien Ja  
Ryssland Ja  
Sovjetunionen fd Ja  
Tjeckoslovakien Ja  
USA Nej  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1495 mm 
Land Används    Kommentarer
Kanada Ja Tunnelbanan i Toronto.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1447 mm = 4'9" 
Land Används    Kommentarer
USA Nej  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1445 mm 
Land Används    Kommentarer
Frankrike Nej Strasburg Rail Road.
Italien Ja Spårvägen i Turin.
Spanien Ja Tunnelbanan i Madrid.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1435 mm = 4'8.5" 
Land Används    Kommentarer
Sverige Ja Normalspårvidd.
Albanien Ja Normalspårvidd.
Algeriet Ja Normalspårvidd. Anges i Janes som 1421 mm.
Argentina Ja Normalspårvidd.
Australien Ja Normalspårvidd.
Belgien Ja Normalspårvidd.
Bulgarien Ja Normalspårvidd.
Danmark Ja Normalspårvidd.
Dominikanska Republiken Ja Normalspårvidd.
Egypten Ja Normalspårvidd.
Frankrike Ja Normalspårvidd.
Gabon Ja Normalspårvidd.
Grekland Ja Normalspårvidd.
Hong Kong Ja Normalspårvidd.
Irak Ja Normalspårvidd.
Iran Ja Normalspårvidd.
Israel Ja Normalspårvidd.
Italien Ja Normalspårvidd.
Jamaica Ja Normalspårvidd.
Japan Ja Normalspårvidd.
Jugoslavien fd Ja Normalspårvidd.
Kanada Ja Normalspårvidd.
Kina Ja Normalspårvidd.
Korea Ja Normalspårvidd.
Kroatien Ja Normalspårvidd.
Kuba Ja Normalspårvidd.
Libanon Ja Normalspårvidd.
Liberia Ja Normalspårvidd.
Libyen Nej Normalspårvidd.
Luxemburg Ja Normalspårvidd.
Marocko Ja Normalspårvidd.
Mauretanien Ja Normalspårvidd.
Mexico Ja Normalspårvidd.
Nederländerna Ja Normalspårvidd.
Nigeria Ja Normalspårvidd.
Norge Ja Normalspårvidd.
Nya Zealand Nej Normalspårvidd. Ombyggda till 1067 mm.
Paraguay Ja Normalspårvidd.
Peru Ja Normalspårvidd.
Polen Ja Normalspårvidd.
Portugal Ja Tunnelbanan i Lisboa. Normalspårvidd.
Rumänien Ja Normalspårvidd.
Saudi Arabien Ja Normalspårvidd.
Schweiz Ja Normalspårvidd.
Slovakien Ja Normalspårvidd.
Slovenien Ja Normalspårvidd.
Spanien Ja Normalspårvidd.
Storbitannien Ja Normalspårvidd.
Syrien Ja Normalspårvidd.
Tjeckiska Republiken Ja Normalspårvidd.
Tunisien Ja Normalspårvidd.
Turkiet Ja Normalspårvidd.
Tyskland Ja Normalspårvidd.
Ungern Ja Normalspårvidd.
Uruguay Ja Normalspårvidd.
USA Ja Normalspårvidd.
Venezuela Ja Normalspårvidd.
Vietnam Ja Normalspårvidd.
Österrike Ja Normalspårvidd.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1372 mm 
Land Används    Kommentarer
Japan Ja Keio Teito Electric Railway, m.fl.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1295 mm = 4'3" 
Land Används    Kommentarer
USA Nej Delaware & Hudson.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1269 mm = 4'2" 
Land Används    Kommentarer
Storbritannien Nej Wales, Penydarran Railway. Threvithicks första lok 1804.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1250 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanan i Rösered.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1217 / 1220 mm = 4' = 4.1 svenska fot 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Borås - Herrljunga Järnväg.
Sverige Nej Hudiksvall - Forsa Järnväg.
Sverige Nej Lokomotivångaren Svanen i Borås. För passage av vattenfallet vid Ålgården.
Sverige Nej Söderhamn - Bergviken.
Sverige Nej UVHJ.
Storbritannien Ja Tunnelbanan i Glasgow.
Storbritannien Nej Industribanor i England.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1200 mm 
Land Används    Kommentarer
Schweiz Ja Rheineck - Walzenhausen. Fd funikulär.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1188 mm = 4 svenska fot = 48 verktum 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Norbergs Järnväg m.fl.
Sverige Nej Wessman - Barken Järnväg.
Sverige Nej Åtvidaberg - Bersbo Järnväg.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1140 mm 
Land Används    Kommentarer
Belgien Nej Antverpen - Ghent.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1106 mm 
Land Används    Kommentarer
Österrike Nej Hästbana, sedemera lokbanan Budweis - Gmünden.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1100 mm 
Land Används    Kommentarer
Tyskland Ja Spårvägen i Braunschweig.
Tyskland Nej Spårvägen i Kiel.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1099 / 1101 mm = 3.7 svenska fot 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Bruksbanan i Ljusne järnbruk.
Sverige Nej Fryksta - Klarälven.
Sverige Nej Kristinehamn - Sjöändan.
Sverige Nej Surahammar - Lisjö.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1093 mm = 3.68 svenska fot 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej KURJ.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1067 mm = 3'6" 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Blekinge, Småland och Halland. Benämnes CAP-spår.
Sverige Nej Sundsvall - Torpshammars Järnväg. Benämnes CAP-spår.
Sverige Nej Utsjö Järnväg. Benämnes CAP-spår.
Angola Ja Benämnes CAP-spår.
Australien Ja Benämnes CAP-spår.
Botswana Ja Benämnes CAP-spår.
Congo Ja Benämnes CAP-spår.
Costa Rica Ja Benämnes CAP-spår.
Equador Ja Benämnes CAP-spår.
Estland Ja Spårvägen i Tallin. Benämnes CAP-spår.
Filipinerna Ja Benämnes CAP-spår.
Ghana Ja Benämnes CAP-spår.
Honduras Ja Benämnes CAP-spår.
Indonesien Ja Benämnes CAP-spår.
Japan Ja Benämnes CAP-spår.
Kanada Nej Benämnes CAP-spår.
Malawi Ja Benämnes CAP-spår.
Mozambique Ja Benämnes CAP-spår.
Namibia Ja Benämnes CAP-spår.
Nederländerna Nej Benämnes CAP-spår.
Nicaragua Ja Benämnes CAP-spår.
Nigeria Ja Benämnes CAP-spår.
Norge Nej Benämnes CAP-spår.
Nya Zealand Ja Benämnes CAP-spår.
Sudan Ja Benämnes CAP-spår.
Swaziland Ja Benämnes CAP-spår.
Syd-Afrika Ja Benämnes CAP-spår.
Taiwan Ja Benämnes CAP-spår.
Tanzania Ja Tazara. Benämnes CAP-spår.
USA Ja Cable Cars i San Francisco. Benämnes CAP-spår. Spårvagnarna drivs av kabel nedsänkt mitt emellan spåren.
Zaire Ja Benämnes CAP-spår.
Zambia Ja Benämnes CAP-spår.
Zimbabwe Ja Benämnes CAP-spår.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1055 mm 
Land Används    Kommentarer
Algeriet Ja  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1050 mm 
Land Används    Kommentarer
Jordanien Ja  
Syrien Ja  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1039 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanan i Trummelsberg.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 1000 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Hästspårvägen i Göteborg.
Sverige Nej Industribanor.
Sverige Nej Spårvägen i Kiruna.
Argentina Ja  
Bangladesh Ja  
Belgien Ja  
Benin Ja  
Bolivia Ja  
Brazilien Ja  
Burkina Fasso Ja  
Burma Ja  
Camerun Ja  
Chile Ja  
Danmark Nej  
Elfenbenskusten Ja  
Etiopien Ja  
Frankrike Ja  
Grekland Ja  
Guinea Ja  
Indien Ja  
Italien Ja  
Kampuchea Ja  
Kenya Ja  
Luxemburg Nej  
Madagaskar Ja  
Malaysia Ja  
Mali Ja  
Pakistan Ja  
Polen Ja  
Portugal Ja  
Puerto Rico Ja  
Schweiz Ja  
Senegal Ja  
Spanien Ja  
Tanzania Ja  
Thailand Ja  
Togo Ja  
Tunisien Ja  
Tyskland Ja  
Uganda Nej  
Vietnam Ja  
Österrike Ja  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 950 / 951 
Land Används    Kommentarer
Italien Ja  
Libyen Nej  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 925 mm 
Land Används    Kommentarer
Tyskland, DDR Nej Spårvägen i fd Karl-Marx-Stadt. Banan hade från början 914 mm, men skulle öka till meterspår med tio millimeter vid varje ny vagnleverans! Avstannade dock efter en beställning.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 914 mm = 3' 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Gruvbanan i Höganäs.
Sverige Nej Gruvbanan i Malmberget.
Colombia Ja  
El Salvador Ja  
Guatemala Ja  
Honduras Ja  
Mexico Ja  
Panama Ja  
Peru Ja  
Spanien Nej Mallorca.
Storbritannien Ja Isle-of-Man.
Storbritannien Nej England. För tunnelbygget.
Tyskland, DDR Nej Spårvägen i fd Karl-Marx-Stadt. Banan hade från början 914 mm, men skulle öka till meterspår med tio millimeter vid varje ny vagnleverans! Avstannade dock efter en beställning.
USA Nej  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 900 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Gruvbanan i Boliden.
Portugal Ja Spårvägen i Lisboa.
Tyskland Ja Borkum, Inselbahn.
Tyskland Ja Molli.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 891 mm = 3 svenska fot = 36 verktum 
Land Används    Kommentarer
Sverige Ja Museijärnvägar.
Sverige Ja Roslagsbanan.
Sverige Nej Industribanan i Dejefors.
Sverige Nej Industribanan i Finspång.
Sverige Nej Industribanan i Fiskeby.
Sverige Nej Industribanan i Forshaga.
Sverige Nej Industribanan i Munkfors.
Sverige Nej Östra och Västra Sverige samt Värmland. De flesta smalspåriga järnvägarna.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 885 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Hästbanan i Borgvik.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 875 / 873 
Land Används    Kommentarer
Ryssland Nej Industribanan vid kopparverket i Bogoslavsk.
Ryssland Nej Vladikavkasbanan.
Tyskland Nej Gruvbanan vid Königsgrube i Chorzov.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 820 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanan i Säbyholm.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 802 mm = 2.7 svenska fot 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Hällefors - Nygård.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 800 mm 
Land Används    Kommentarer
Frankrike Ja  
Schweiz Ja Bergbanor.
Spanien Ja  
Storbritannien Ja  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 791 / 792 mm = 30" = 32 verktum 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanan i Skutskär.
Danmark Nej Industribanan i Faxe.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 785 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanan Morgongåva - Molnebo.
Polen Ja Schlesien. Ursprunglig spårvidd för hästbanan var 793 mm fram till 1872.
Tyskland Nej  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 770 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanan Strömbacka - Moviken.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 760 / 762 mm = 2'6" 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Bruksbanan i Iggesund.
Sverige Nej Bruksbanan i Robertsfors.
Bosnien Nej  
Brazilien Ja  
Bulgarien Ja  
Indien Ja  
Japan Ja  
Jugoslavien fd Nej  
Korea Ja  
Mozambique Ja  
Nepal Ja  
Rumänien Ja  
Sri Lanka Ja  
Ungern Ja  
Österrike Ja  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 750 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanan i Glava glasbruk.
Argentina Ja  
Bolivia Ja  
Egypten Nej Nilen-deltat.
Grekland Ja  
Indonesien Ja  
Kina Ja  
Polen Ja  
Schweiz Ja  
Sovjetunionen fd Ja  
Tyskland Ja  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 742 mm = 2.5 svenska fot = 30 verktum 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Bruksbanan i Brattfors.
Sverige Nej Hästbanor i Bergslagen.
Sverige Nej Industribanan i Höganäs. Vid lokdrift 1872.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 730 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanan Wermbol - Stettin.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 700 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanan i Lesjöfors bruk.
Danmark Nej  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 693 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanor i Östra Värmland, Kroppa Järnväg, m.fl.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 686 mm 
Land Används    Kommentarer
Storbritannien Nej Wales, Tal-y-llyn.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 643 mm = 26 verktum 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanan Strömsnäsbruk - Delary Bruk.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 610 mm = 2' 
Land Används    Kommentarer
Australien Nej  
Indien Ja  
Storbritannien Nej  
Syd-Afrika Ja  
USA Nej  
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 603 mm = 23.75" 
Land Används    Kommentarer
Storbritannien Ja Skifferbrottsbanan i Wales, Ffestiniog Railway.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 600 mm 
Land Används    Kommentarer
Sverige Ja Museijärnväg. Décauvillespårvidd.
Sverige Nej Décauvillespårvidd. Sju st koncessionerade banor.
Angola Ja Décauvillespårvidd.
Frankrike Nej Décauvillespårvidd.
Frankrike Nej Jordbruksbanan i Petit-Bourg. Décauvillespårvidd. Konstruerad av Paul Décauville.
Frankrike Nej Utställningsbanan i Paris 1889. Décauvillespårvidd.
Grekland Nej Décauvillespårvidd.
Polen Ja Décauvillespårvidd.
Storbritannien Nej Décauvillespårvidd.
Tyskland Nej Décauvillespårvidd.
Zaire Ja Décauvillespårvidd.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 560 mm = 22" 
Land Används    Kommentarer
Sverige Nej Industribanan i Sandviken.
Irland Nej Industribanan i Guinessbryggeriet.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381   Nästa  

 Spårvidd: 456 mm = 18" 
Land Används    Kommentarer
Storbritannien Nej Verkstadsbanor i England, L&Y Rwy i Horwich, m.fl.
 
  TOP   5630 2134 2060 2000 1880 1829 1676 1668 1600 1587 1581 1530 1520 1495 1447 1445 1435 1372 1295 1269 1250 1217 1200 1188 1140 1106 1100 1099 1093 1067 1055 1050 1039 1000 950 925 914 900 891 885 875 820 802 800 791 785 770 760 750 742 730 700 693 686 643 610 603 600 560 456 381  

 Spårvidd: 381 mm = 15" 
Land Används    Kommentarer
Indien Nej  
Storbritannien Ja Miniatyrjärnvägar.
Turkiet Nej  
Tyskland Nej  
 

Webmaster: Benny Nilsson, Linghem