Järnvägens historia

Nedanstående register är sammanställda av Lars Olov Karlsson, Ängelholm.
Benny Nilsson har har lagt in materialet digitalt och gjort det sökbart 


 Järnvägar i historien
Här finns information om händelser i järnvägens utveckling och förändring under årens lopp

 
 Elektrifieringssystem
Här finns information om de olika elektrifieringssystem som har använts och används i olika länder.

 Spårvidder i olika länder
Här finns information om de olika spårvidder som har funnits och finns i olika länder.