HOME
INDEX

594     Långebro - Brösarp

FÖREGÅENDE
LISTA
(Långebro) - Everöd - Brösarp
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringLo/Lbo (Långebro) h 70,7 3 1901-05-02 stn, lp 1972-01-01, ?1983-04-01
  Helgedal 72,0   hp, ?. hp under en kort tid på ÖSJ-tiden
Hgd Helgedal   72,2   1965 ssp; industriområde
Åp/Åtp Åsumtorp h 74,3 4 1901-05-02 stn, hlp 1934, lp 1969-06-01, ?1978-03-01
Mg Mossagården   75,8   1933-05-15 hp, ?1939-05-15
Gkg Gärds-Köpinge v 79,2 12   stn, ?1972-01-01
Gk/Gkg Gärds Köpinge 79,2 12 1901-05-02
Gd Gringelstad v 81,2 17 1901-05-02 stn, hlp 1934, T hp 1969-06-01, ?1972-01-01
Åd Åkeslund   83,3   1933-05-15 hp, ?1939-05-15
Ev Everöd v 86 25 1901-05-02 stn, lp 1972-01-01, ?1975-06-01
Vk/Vkl Vittskövle v 90,9 30 1881-12-06

stn, hlp 1933, lp 1972-01-01, U 1988, ?1989-02-01; småbana Vittskövle gods

Vittsköfle  
Vidtsköfle  
Nvdl Navladal 91,7 1951 lp, ?1959-05-31
D/Dba Degeberga v 93,4 43 1900 stn, lp 1972-01-01, ?1977-01-01
D Degeberga   93,6 43 1881-12-06 stn, U 1900; triangelspår; uppgick i Degeberga "nya"
Fka Forsakar 95,2 29 1933-05-15 hp, ?1972-01-01
Öl/Ösy Österliaby 98,6 33 1944-09-18 hp , ?1969-06-01
 

Österlia

  98,6 33 1933-05-15
Or/Ols Olseröd v 101,5 51 1900-05-03 stn, ?1972-01-01
Ml/Mlh Maglehem h 105,5 44 1900-05-03

stn, hlp 1934, stn 1960t, lp 1972-01-01, ?1972-02-01

Br/Böp Brösarp h 109,3 40 1900-05-03

stn, lp 1972-01-01, ?1982-09-01; I stn (museitrafik); ansl YBJ; PS


Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 

 

 

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-08-31 Rolf Sten