HOME
INDEX

595     Hässleholm - Åstorp

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hässleholm) - Klippan - Kärreberga - (Åstorp)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km Höjd Från Till Not

Hm (Hässleholm) v 0 53 1860-12-01 33)
Fin Finja v 4,9 49 1875-03-17 33)
Ty Tyringe v 11,8 78 1875-03-17 33)
Vto Västra Torup h 17,8 102 1925
Väst-Torup ca 1887 1924 33)
Vestra Torup
Pt Perstorp h 24,9 94 1875-03-17 33)
Lia Lillaryd 27 1973-05-18
Hyl Hyllstofta h 31,8 62 1875-03-17 33)
Sdby Söndraby 37,7 1946-06-01 1967-07-27
Kl Klippan h 41,8 35 1875-03-17 33)
Kvi Kvidinge v 46,9 31 1875-03-17 33)
Qvidinge
Quidinge
Käb Kärreberga h 50,7 22 ca 1893 33)
Åp (Åstorp) h 53,1 35 1875-03-17 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-11-07 Rolf Sten