HOME
INDEX

455     Hässleholm - Eslöv

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hässleholm) - Höör - Eslöv
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Hm (Hässleholm) v st 534.5 53 1860.12.01 25) 33)
Finjasjön
Tmp Tormestorp v lp 540.1 51 1968.05.12 25) 110)
Mlb Mellby st 544.1 1981.04.10 > 25)
Sdå Sandåkra v 544.9
Nmy Norra Mellby 546.9
Sösdala h 549.5
Tjörnarp v hp 554.9 112 1969.06.01 1979.06.11 25) 230)
Kaby Karlarpsby hp 557.2 111 1945.11.01 1975.06.01 25)
Fsv Frostavallen v hp 560.3 98 1935. 1975.06.01 25)
Höör v hp 564.2 80 > 25) 230)
Hör st 564.2 1858.10.04 1918.01.01 25) 33) 34)
Mse Maglasäte hp 568.6 77 1941. 1975.06.01 25)
Shn Sjöholmen v 571.7 57 1918.01.01 33)
Sg Stehag h 574.4 64 1988.12.04 > 25) 230)
Bos Bosarp h hp 578.3 69 1960. 1970.05.31 25)
E Eslöv h st 583.9 66 1916.10.01 > 25)
E Eslöf st 583.9 66 1858.10.04 1916.10.01 25) 33) 34)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Övrig information
110)Växeln riven 1978
230)Kvar som trst

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-03 Rolf Sten