HOME
INDEX

456     Eslöv - Malmö

FÖREGÅENDE
LISTA
(Eslöv) - Örtofta - Lund - Arlöv - (Malmö)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

E (Eslöv) h 583.9 66 1858.08.04 33)
Dat Dammstorp st 588.2 1992.09.26 > 25)
Ö Örtofta v st 591.8 20 1857.12.23 > 25) 33) 34)
Lilla Harrie
Krutmöllan
Rinnebäck
Glacéläderfabriken
Stb Stångby h 595.8 48 1901.05.01 22) 33) 160)
Thl Tornhill st 597.5 1992.12.12 > 25) 210)
Lu Lund C v st 601.4 41 1990.05.27 > 25)
Lu

Lund

st 601.4 40 1957.09.01 1990.05.27 25)
Lund Rausing
Hardeberga
Käm Källbymölla hp 602.9 1942.01.01 1976.05.30 25)
Flp Flackarp st 604.5 1981.04.27 > 25) 210)
Hjp Hjärup hp 606.2 1983.01.09 > 25)
Up Uppåkra v 606.1 21 1910.10.01 33)
Upi Uppåkra industrispår lp 606.5 1978.12.05 1985.10.01 25) 370)
Åkn Åkarp N 608.2
Åk Åkarp v 608.7 7
Blv Burlöv hp 611.3 1983.01.09 > 25)
Al Arlöv h 612.6 3 1856.12.01 33)
Ar Arlöf
Mgb Malmö godsbangård 615.6
Sjl Sjölunda 615.6 3
Malmö F
Malmö ångfärjestation
Malmö frihamn
Malmö hamnbana
M (Malmö C) v 617.8 3 1856.12.01 33)

Källor och referenser
22) SJ Särtryck nr 646
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Övrig information
160)Före 1997.06.09 594,140 på uppspår och 596,180 på nedspår
210)Enbart trst
370)Ingick tidigare i Uppåkra st

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-03 Rolf Sten