HOME
INDEX

319     Vallentuna - Rimbo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Vallentuna) - Rimbo
NÄSTA


Karta nr 158

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Vallentuna) v 14 1885.12.21 33)
(EJ: Ota) Ormsta
(EJ: Mnb) Molnby v 1885.12.21 33)
(EJ: Ldm) Lindholmen v 18 1885.12.21 33)
(EJ: Fsu) Frösunda v 5 1885.12.21 33)
(EJ: Ekg) Ekskogen h 7 1885.12.20 33)
Roslagsbroby
Broby 1886.12.22 33)
(EJ: Kår) Kårsta v 11 1885.12.21 33)
Kårstad
Sparren 1885.12.21 33)
v 18 1885.12.21 33)
Rimbo v 22 1884.10.23 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-01-27 Rolf Sten