HOME
INDEX

181     Gävle - Storvik

FÖREGÅENDE
LISTA
Gävle - Hagaström - (Storvik)
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringFsk Fredriksskans -2,000 1904-08-05 lp, I infogat i Gävle gbg stn 1960t; fd Fredriksskans hamn; hamnspår; GÖ
Fredriksskans hamn -2,000 1904-08-05 lp,
  svängbro   -0,200    198,3 Inre fjärden  totalt 50 m 1904, senare fast bro; fd Gävle hamn
      0,000    198,5 bsp hamnspår, inre hamnen; fp mellan GDJ och Gävle–Fredriksskans järnväg
            
Gna Gävle N 0,000  ~1935 stn, I infogad i Gävle gbg 1960-05-29; hamnspår
Gna Gefle N 0,000 1875-09-06 stn,"gamla" † P 1877-11-15, P flyttad till Gävle C
G Gefle 0,000 1859-07-13 stn, "gamla"
  Nedre rangerplan   0,900   1904 rbg, *G 1907, infogad i Gävle N stn
Gägbg

Gävle godsbangård

  116,300   1960-05-29 stn (rbg), *G 1961-10-30, bgd 1962-09-01, stn 2000- 06-13; sign, Gäb; rbg/gbg räknad till Gävle C; triangelspår; ny gbg vid grenlinje; under Gävle C ställverk; I utbruten ur Gävle C stn, under Gävle C ställverk; T godstrafikalt namn Gävle; GS
Gc Gävle C v 0,600 4 1877-11-15 stn; ej godstrafik; hamnspår; ansl GDJ, GOJ, OKB; PS
Gävle 0,600 4  
Gäfle C 0,600 4  
Gefle C 0,600 4 1877-11-15  
  Nygatan       1910  spk , BI 1952; plankorsning spårväg
      1,100      lmk km 114,887 = 1,121
Gägbg Gävle godsbangård   116,300   1960-05-29 stn (rbg), *G 1961-10-30, bgd 1962-09-01, stn 2000- 06-13; sign Gä gbg, Gäb; rbg/gbg räknad till Gävle C; triangelspår; ny gbg vid grenlinje; under Gävle C ställverk; I utbruten ur Gävle C stn, under Gävle C ställverk; T godstrafikalt namn Gävle; GS
  bro   1,5000     över GOJ, OKB 11 m, 2 spår 1901–1961
Ns/Nns Nynäs 1,700 1900-04-20 fp, I infogad i Gävle C stn
Tolvfors 3,000 25 ~1880 lp, † ~1920
Tolffors 3 1857-08-10  
  Lexe   4,500   ? hp, † 1898-11-05
Hg Hagaström h 5,700 33  ~1887 ssp, hp 1898-11-05, stn 1900-12-22, †P 1968-05-12, †1989-10-01;< 1900-12-22 Haga; ansl SGGJ; IS
Bb/Vlb Valbo 8,900 45 1875-09-01 stn, 1950-01-01, övergick i Norra Valbo; IS
Lund 1866-05-15 stn,
Nvl Norra Valbo v 9,000 45 1950-01-01 stn, † P 1965-05-30, †G 1967-05-28,*G 1990-05-04-01, † G 2000-06-13; IS
Kak Kallbäck v 10,900 50 1938-05-15 hp, ? 1963-05-26
Kbk Bäck 10,900 50 1857-08-10 stn, † 1866-05-15, lp 1875, hlp 1894-06-01, lp 1930t,
Hd, Hde/Håde Håde 13,500 63 1890-11-10 lp, † 1965; småbana, ca 3 km, Mackmyra sulfitfabrik
Fb Forsbacka v 16,200 63 1894-06-01 stn, † P 1966-05-22; småbana Forsbacka bruk; GS
Margretehill 16,200 63 1860-12-01 stn, småbana Forsbacka bruk; GS
      19,200     Ulriksdal bro 94 m över Europaväg E16
Jädran 21,100 64 1857-08-10 stn, lp 1863-01-01, † ~1920
Sdn/Snv Sandviken h 23,200 71 1863-01-01 stn; småbana Sandvikens industri; FS
Kgd Kungsgården h 32,100 64 1857-08-10 stn, †G, † 1968-05-12; fd Kungsgård; IS
Kg Kungsgård 32,1000 64 1857-08-10 stn
Me, Mre/Myre Myre h 35,000 ~1948  hp, † ~1963
      37,000     lmk km 37,000 = 219,270 (Norra stambanan)
Sv (Storvik) h 37,900 72 1875-09-06 stn, †G 1989-10-01; ansl Norra stambanan, Godsstråket genom Bergslagen; PS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-06 Rolf Sten