HOME
INDEX

179     Ockelbo - Gävle

FÖREGÅENDE
LISTA
(Ockelbo) - (Gävle)
NÄSTA

 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringOb (Ockelbo) v 38,300 78

1876-11-01

stn, ? G 1989-10-01;asl DONJ; PS
Guv Gruvan h 34,300 78 1920t hp 1920t, † 1989-05-28
Kf/Kfn Kolforsen v 28,300 75 1884-10-15 stn, T hlp 1933-08-01, I hlp, I stn ~1948, I hlp 1959, T hlp, I stn 1961, †G, †2000-06-13; IS
Råhällan v 22,100 76 1884-10-15 stn, T hlp 1934-06-01, I hlp, T hp 1955, I hp 1960, † 1990-05-27
Os/Osl Oslättfors 16,700 66 1884-10-15 stn, T hlp 1933-08-01, T hp 1967-05-28, † 1994-06-12; IS
Br/Bså Brännsågen 12,700 62 1884-10-15 lp, hlp ~1902, T hp 1940-01-01, † ~1954
Tbn Testeboån   8,500   1934-05-15 hp, † <1937
Å/Ågb Åbyggeby h 7,400 30 1884-10-15 stn, T hlp 1953-08-01, I hlp, hp ~1960, † 1962-05-27
Fb Forsby v 5,600 18 1884-10-15 hlp, T hp 1940-01-01, I hp, † 1946
Fsm/Fmy Forsmyren 5,100 16 1920t hp, † 1946
Sb/Smo Strömsbro v 3,700 15 1884-10-15 stn, T hlp 1930t, I hlp ~1955, I infogad i Gävle C stn ~1962, †1963-05-26
      3,400      lmk km 117,700 = 3,370
Smo Strömsbro   117,600 15 2000-06-13 ts; utbruten ur Gävle C stn
  övergångsväxlar   117,600   1995-03-11 Sundsvalls/Ockelbolinjerna, inom Gävle C stn
Gägbg Gävle godsbangård   116,300   1960-05-29 Växel till: Gävle godsbangård, stn (rbg), *G 1961-10-30, bgd 1962-09-01, stn 2000- 06-13; sign Gä gbg, Gäb; rbg/gbg räknad till Gävle C; triangelspår; ny gbg vid grenlinje; under Gävle C ställverk; I utbruten ur Gävle C stn, under Gävle C ställverk; T godstrafikalt namn Gävle; GS
  Stigslund   3,000   1890t hp, †
  Avaström   2,000   1884 lp, † ~1910
  Sätra grusgrop   1,500    grp, BI; även hp kort tid på 1890-talet
  port   1,300   1923 under GDJ (Bergslagsbanan)
Gc (Gävle C) v 0,000 4 1877-11-15 stn; ej godstrafik; hamnspår; ansl GDJ, GOJ, OKB; PS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-06 Rolf Sten