HOME
INDEX

163     Uppsala C - Avesta/Krylbo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Uppsala C) - Uppsala N - Heby - Sala - Avesta/Krylbo
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

U (Uppsala C) v 65.88 7
Una Uppsala N v 67.841 11 1912.12.01 33)
Böj Börje h 73.4 1904.09.20 33)
Bna Brunna 78.789
Vänge 1873.08.04 32)
Wänge
Åbo Ålbo 83.4
Åln Ålandsdal v 86.1 34
Ål Åland 86.1 34 1873.08.04 32)
Jla Järlåsa h 91.718 59 1907.06.01 33)
Vi Vittinge h 99.8 58 1873.08.04 32) 33)
Wittinge
Morgongåva v 106.531 230)
Morgongåfva 106.1 61 1873.12.22 32) 33)
Hy Heby 113.01 260)
Ist Isätra v 119.51 60 1919.01.01 33)
Sl Sala v st 127.904 52 1873.09.11 Fortf 25) 32) 33)
Jdl Josefsdal h hlp 129.2 56 1926.05.15 1971.05.23 25)
Slk Silvköparen v hp 134.1 73 1934.05.15 1966.05.22 25)
Bdo Broddbo v st 138.104 88 1873.12.01 Fortf 25) 32) 33)
Vxft Växel 143 143.7
Sjömossen 1918.09.09 20) 33) 350)
Ry Rosshyttan h st 150.072 99 1873.12.01 Fortf 25) 32) 33)
Btv Betvallen h hlp 153.4 102 1921.06.01 1952.09.30 25)
Bvn Brovallen h hp 155 103 1873.12.01 1967.05.28 25) 33)
Avky Avesta Krylbo st 160.685 80 1986. Fortf 25)
Avc Avesta C st 160.7 80 1870.12.01 1986 25)
Ky Krylbo h st 160.7 80 1873.12.01 1870.12.01 25) 32) 33)

Källor och referenser
20) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
230)Km 106,5
260)Km 112,8
350)Ca km 147

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webbmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-23 Rolf Sten