HOME
INDEX

165     Avesta/Krylbo - Storvik

FÖREGÅENDE
LISTA
(Avesta/Krylbo) - Jularbo - Fors - Morshyttan - Horndal - Byvalla - Storvik
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Avky (Avesta Krylbo) h 160.685 80 1873.12.01 32) 33)
Ju Jularbo h st 164.898 75 1876.10.01 Fortf 25) 32) 33)
Dka Dicka h hp 168.6 82
Fs Fors h st 171.232 73 1875.06.06 Fortf 25) 32) 33)
Mrs Morshyttan v 178.918 98 1875.06.06 33)
Tys Tyskbo h hp 182.1 107 1931.06.27 1970.05.31 25)
Hlr Horndals bruk hp183.785 124 1995.01.09 72) 150)
Hl Horndal v st 184.746 131 1875.06.06 Fortf 25) 32) 33)
By Byvalla 189.703 170)
Dgn Dalgränsen h hlp 194.263 139 1920.09.15 Fortf 25)
Bgå Baggå st 1897.11.01 1920.09.15 25)
Sveden
Bgh Bagghyttan h hp 197.6 111 1943.03.07 1967.05.28 25)
Bdgn Bodåsgruvan v hp 199.1 101 1950.08.28 1970.05.31 25)
Hästbo 201.8 230)
Åsh Åsmundhyttan v hlp 205.2 91 1929.06.01 1970.05.31 25)
Tså Torsåker h st 209.41 70 1875.06.06 Fortf 25) 32) 33)
Thorsåker
Ätb Ältebo hp212.3 85 19441970.06.01 290)
Ttp Toretorp 215.4 70 1889. 1985.06.02 33) 310)
Sv Storvik 218.4 330)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
72) SJ Särtryck nr 646
Övrig information
150)Även Horndals Bruk
170)Km 190,0
230)Km 201,9
290)Km 212,4
310)Km 215,2
330)Km 218,5

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webbmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund