HOME
INDEX

161     Märsta - Uppsala C

FÖREGÅENDE
LISTA
(Märsta) - Uppsala C
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringMr (Märsta) v 36,773 7 1866-09-20 stn, †G 1988-07-01, *G 2003-01; FS
Mrno Norra Märsta   37,300 8 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
Osa Odensala h 39,900 17 1866-09-20 hp, hlp ~1918, hp ~1965, † 1969-06-01
Osan Norra Odensala   40,300 17 1938 abo, A 1959-05-31
Myn Myrbacken 42,100 19 1996-10-23 avx, fp 1997-09-21; ansl Arlandabanan; IS
Ro Rosendal 42,102 30 1972-07-06 ts, I infogad i Myrbacken fp 1997-09-21
  port   42,300     under Arlandabanan, ~120 m
Rba Rosenbacka   43,600 24 1938 abo, A 1959-05-31
Gin Grindstugan 44,900 32 1997-04-26 avx, I infogad i Myrbacken stn 1997-09-21
Kns Södra Knivsta   48,000 11 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut
Kn Knivsta 48,600 12 stn, † G 1971-06-01 (viss vagnslast även därefter); PS
Kn Knifsta 48,600 12  1866-09-20 stn,
Knn Norra Knivsta   49,200 13 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
Ale Alsike v 52,300 22  1920-09-15 hp, † 1976-05-30
Vrå Vrå 52,300 22 1904-10-01 hp
Lgr Länsgränsen   54,000 27 1938 abo, A 1959-05-31
Eby Ekeby 54,600 33 1972-09-21 ts ; IS
Brsö Södra Bergsbrunna   58,300 23 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut
Br Bergsbrunna v 59,100 18 1866-09-20 stn, † P 1969-06-01, † 1971-06-01, BI 1972-09; småbana Bergsbrunna tegelbruk
Brno Norra Bergsbrunna   59,600 17 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
Säy Säby 61,400 6 1972-09-21 ts ; IS
Pin Pinan   62,000 5 1950 abo, A 1959-05-31
Usö Södra Uppsala   64,100 5 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut
U Uppsala C v 65,880 7 1926-05-15 stn ansl SRJ; hamnspår; ramp 1435>891, FS
U Uppsala 65,880 7 - -
U Upsala 65,880 7  1866-09-20 stn ansl SRJ; hamnspår; ramp 1435>891,
< Uppsala; FS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009  
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Övrig information
Km 42,1 Tågtrafikledningen tog 1999-05-03 kl 12.00 över sträckan Arlanda C- Myrbacken.


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-05 Rolf Sten