HOME
INDEX

143     Voxna - Bollnäs

FÖREGÅENDE
LISTA
(Voxna) - (Bollnäs)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Vna (Voxna) h 51.6 195 1899.11.04 32) 33)
Västerfallet 48.42
Hmn Homna v 45.9 185 1899.11.04 33) 110)
Älk Älmeskullen h 43.5 186 130)
Älk Älmekullen 43.5
Stenkullen 1899.11.04 33)
Lkl Lillboklitten v 40.2 180
Edn Edsbyn v 36.491
Eds Edsbyn S 36.046
Edv Edsbyverken 35.475 162
Atj Acktjärn h 33.8 160
Ov Ovanåker v 32.4 158
Ofvanåker 1899.11.04 32) 33)
Bån Båstadammen v 30.8 163
Vsf Viksjöfors h 28.5 160 1899.11.04 33) 260)
Mvk Malviksbron v 25.3 158
Bfl Borfallet v 23 121
Aft Alfta v 21.4 99 1899.11.04 32) 33) 310)
Rum Runemo h 17.332 97 330)
Stna Staterna h 14.4
Säg Söräng h 12.57 360)
Bodå Bodåker h 10.2 96 380)
Fe Freluga h 8.3 91 1899.11.04 32) 33)
Jmy Järnmyran h 6.9 81
Vsjö Voxsjön h 5.26 79
Suh Sunnerstaholm 3.8 82 430)
Grbg Granberg h 2.565 76
Bn (Bollnäs) h 0 57 1878.09.23 32) 33)

Källor och referenser
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
110)Km 46,0
130)Km 43,6
260)Km 28,6
310)Km 21,1
330)Km 17,4
360)Km 12,4
380)Km 10,0
430)Km 3,7

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund