HOME
INDEX

141     Orsa - Voxna

FÖREGÅENDE
LISTA
(Orsa) - Göringen - Voxna inklusive (Göringen) - Dalfors
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Ors (Orsa) v 118.5 167 1892.08.01 32) 33) 90)
Sma Stackmora 115 1900.01.18 33)
Klh Kallholsfors v 111.3 206
Klh Kallholn 111.5
Mässbacken h 108.4 209
Sky Skattungbyn h 101.5 206 1900.01.18 16) 32) 33) 160)
Skö Skattungsjön v 93 209 1900.01.18 33) 170)
Tpu Tappudden 87 207 190)
Tpå Tappuddens såg 86.6 207
Ore älv
Fde Furudals tegelfabrik 86.3 207
Furudals cementtegelfabr
Fda Furudal h 85.9 206 1900.01.18 16) 32) 33) 250)
Övk Östanvik v 80.2 233 1900.01.18 33) 270)
Grn Göringen h 69.7 254 1900.01.18 33) 290)
Dlf Dalfors h 72.9 228 1900.01.18 16) 32) 33) 160)
Åsb Åssjöbo v 62.9 252
Tsn Tungsen h 59.2 265 350)
Fihg Finnshögst h 57.4 269
Vna Voxna h 51.6 195 1899.11.04 32) 33)
Woxna

Källor och referenser
16) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
90)=234,4
160)Från 1.4.1900
170)Km 92,9
190)Km 86,6
250)Km 86,0. Från 1.4.1900
270)Km 80,1
290)Km 69,8
350)Km 59,1

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund