HOME
INDEX

124     Åsarna - Sveg

FÖREGÅENDE
LISTA
(Åsarna) - Sveg
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringÅsn (Åsarna) h 459,680 357 1918-07-01 stn, GU 1988-05-09, † G 1989-01-01, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, *P 2006-02-10; 1995–2006
Fbo Furubo 458,300 362 1965 lp, † 1975-11-01, BI 1975
  sidospår   455,300 368 1944 ssp, BI b1950t
  Älderkrogen   454,900 373   sto, U 1967-05-28
Stoppställe vid 454,6 454,600 376 1954 sto, U; ersatt av Älderkrogen
Kvö Kvarnsjö 450,300 385 hlp, *P 1985-06-02, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11; från 1995 säsonghp; PH
Kvö Kvarnsjö   449,500 385 1922-09-21 hlp, † 1968-05-12, BI 1969; även mtmp; flyttad
Rjn Röjan h 440,200 401 1922-09-21 stn, hlp 1968-05-12, T hp 1970-05-31, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, *P 2006-02-10; säsonghp 1995–2005; PL
Nhg Nederhögen h 431,706 369 1922-09-21

stn, T hlp 1967, I hlp 1968, T hp 1974-06-17, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, I hp 2006-10-24; från 1995 säsonghp; <1931-05-15 Bryngelhögen (namnöverflyttning); PH

Bhn Bryngelhögen v 428,200 355 1931-05-15 hp, † 1968-05-12
Björnberget 425,200 338 1954 sto, U 1964-05-31
Srn Sörtjärn v 418,668 302 1922-09-21 hlp, I stn 1956, T hp 1965, I hlp 1968, I hp 1969, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11; 1995-2006 säsonghp; även mtmp; PH
Opg Oppigården v 410,300 295 1930 hp, † 1968-05-12
Öhl Överhogdal   407,693 294 2006-09-28 hp; PH
Öhl Överhogdal v 405,693 294 1922-09-21 stn, hlp 1936-05-15, stn 1947-06-09, T hlp 1955, T hp 1966, I hps 1971, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, † 2006-09-28; 1995–2006 säsonghp
Öhgl Överhogdals grusgrop 401,000 282 1930 grp, I stn 1957, I grp 1965, BI 2004-10-19
Yl Ytterhogdal v 397,010 302 1922-09-21 stn, T hlp 1957, T hp 1970t, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, *P 2006-02-10; 1995–2006 säsongstn; PS
Jv Jämnvallen h 386,322 376 1922-09-21 hlp , † 1962-05-27, BI 1969; även mtmp
Avn Andåsvallen v 380,900 401 1922-09-21 hlp, † 1962-05-27
  Sätra gård   373,100 356 1960 sto, U 1965-05-30; tidvis enbart för SJ-personal
Äls Älvros v 370,100 351 1922-09-21 hlp , I stn 1956, I hlp 1966, T hp 1967-05-28, I hp 1969, I hlp 1977-06-27, I hp 1980t, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11; från 1995 säsonghp; PH
Stoppställe vid km 366,1 366,100 356 1922 ssp, BI ~1945, stoppställe vid km 366,1, U
Yn Ytterbergsbyn h 364,600 356 1922-09-21 hlp, T hp 1941-01-01, † 1968-05-12
S/Sg Sveg v 357,397 358 1909-02-09 stn, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † P 1995-06-11; ansl statsbanan Sveg–Hede; FS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
 
Övrig information
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-20 Rolf Sten