HOME
INDEX

123     Brunflo - Åsarna

FÖREGÅENDE
LISTA
(Brunflo) - Åsarna
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringBf (Brunflo) h 571,061 327 1879-11-01 stn, ? P 1989-05-29 (Mittbanan, inte Inlandsbanan), *P 1992-06-09; ansl Norrländska tvärbanan/Mittbanan
  grusgrop   524,800 329 <1930 grp, BI
Hxä Haxäng   524,700 331 1968 lp, I infogad i Brunflo stn 1970
Hxä Haxäng v 524,300 331 1929 hp, † 1961-05-28
Åga Ångsta h 521,470 344 1916-12-15 hlp, T hp 1967-05-28, I hp 1971-10-22, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11; från 1995 säsonghp
Lsb Lassbyn h 519,200 343 1934 hp, † 1966-05-22
Tby Tandsbyn h 515,038 378 1917-04-01 hlp, I stn 1947-01-15, T stn 1947-06-09, †G 1974-06-17, I hps 1980, †P 1991-06-10, *P 1991-11-15, †P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, *P 2006-02-10, I hp 2006-10-14; 1995–2006 säsonghp; PH
Stoppställe 513,400 393 1954 sto, U 1962-05-27
Sku Skute h 510,400 396 1916-12-15 hp, hlp ~1930, T hp 1955, † 1966-05-22
Sge Stengärde h 507,600 367 1929 hp, † 1966-05-22
Fkr Fåker v 504,491 346 1916-12-15 stn, GU 1988-05-29, †G 1989-01-01, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, †P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, *P 2006-02-10; 1995–2006 säsonghp; PS
Ntn Näkten h 501,400 330 1944-06-05 hlp, ? 1967-05-28
Ntn Näckten h 501,400 330 1916-12-15 hlp
Hks Hackås h 496,203 328 1916-12-15 stn, I hlp 1974-05-29, hps 1974-06-17, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, I hp ~1995, †1995-06-11, *P 2006-02-10; 1995–2006 säsonghp; PH
  Billstaån   495,100     bro 108 m
Önr Östnår v 494,900 322 1932 hp, † 1967-05-28
Vkn Vikbäcken v 490,800 297 1917-12-15 hlp, hp 1950t, † 1967-05-28
Stoppställe 486,700 311 b1950t sto, U 1962-05-27
Sui Skuckuviken   481,500 301 2001-09-24 ssp, namngivet 2002-07-04; IL
Sås Skanderåsen v 478,600 301 1917-12-15 stn, hlp ~1930, lp 1968-05-12, † 1971-08-01, BI 1971, *P 1995-08-17; säsonghp; hamnspår
Svk Svenstavik v 475,030 300 1917-12-15 stn, GU 1988-05-29, † G 1989-01-01, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1994-08-19; från 1994 säsonghp; PH
Svc Svenstaviks centrum v 474,440 302 1994-08-19 hp, † P 1995-06-11, *P 2006-02-10; 1995–2006 centrum säsonghp; PH
Rrö Rörösjön 470,800 338 1918-07-01 hlp, hp 1969, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11; från 1995 säsonghp; <~1920 Rörön
  Åsarnes grusgrop       1918 grp, BI
  sidospår   460,500 357 <1917 ssp, BI; Skönviks AB
Brn Brånan h 465,437 360 1918-07-01 hlp, I hp 1990, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, lp 1995-06-17, † 1998-06-08, *P 2006-02-10; 1995–2006 säsonghp; PL
Åsn Åsarna h 459,680 357   stn, GU 1988-05-09, †G 1989-01-01, †P 1991-06-10, *P 1991-11-15, †P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † 1995-06-11, *P 2006-02-10; 1995–2006 säsonghp; PS
Åsarne 459,680 357 1918-07-01 stn,

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-20 Rolf Sten