HOME
INDEX

080     Tågsjöberg - Hoting

FÖREGÅENDE
LISTA
Tågsjöberg - (Hoting)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km " Höjd Från NoteringTsg Tågsjöberg h 56,9 203 1925-12-03 stn, ?P 1985-06-02, ?1994-06-12; vagnslast även därefter; IS
  Tågsjöbergs dytag       1927 ssp, BI <1940
Tjp Tjärntorp 63,0 222 1954 hpr, ?1965-05-30
Lnv Långvattnet h 64,5 223 1925-12-03 hlp, ?1967-05-28
Esa Edsta 66,6 224 1939 hpr, ?1964-05-31
Esa Edsta   67,0 224 1992

lp, T infogad i Backe stn, BI 1977-05-10, lp 1992, T infogad i Backe stn 1992, BI 1993;

 

Edstavägen

      1974-10-03
  Groningsbäcken   74,0 221 1925

ssp, BI; ej fastställt namn

  sidospår   77,2   1984-06-03

ssp; I infogad i Backe hlp

Be Backe v 78,8 216 1925-12-03

stn, ?G 1974-06-17, *G 1976-08-01, I hlp 1984, ?P1985-06-02, ?G 1994-06-12, *G 1996-01-08, ?2007-01-01; IL
Backe grusgrop grp 1928, BI <1944

Jsn Jansjön v 83,7 216 1925-12-03

hlp, T hp 1953, I hp 1958-10-24,
hps 1961-09-12, ?1966-05-22, BI <1970

Bltg Blåtjärns grusgrop 89,6 224 1950 grp, BI 1971
Ros Rossön v 93,5 218 1925-12-03

stn, ?P 1985-06-02, ?1996-01-08; IS

Böls Bölensjön 95,7 220 1936 hpr, ?1966-05-22
  Rörströmsälven   96,5     bro 86 m
Fly Flybäcken v 104,8 231 1925-12-03

hlp, hp 1958-06-01, hps 1963-06-12, ?1966-05-22, BI 1974

Mtbg Miltallberget 107,8 235 1937 hpr, ?1966-05-22
Htgs Hotingsjön 111,4 241 1952 hpr, ?1967-05-28
Bot Bosundet h 113,9 247 1925-12-03 hlp, T hp 1958, ?1968-05-12
Vlå Valån 119,8 254 1954 hpr, ?1967-05-28
Signalplats vid km 119,8 119,8 254 1959-05-31

sipl, A; endast för sydgående tåg

Htg (Hoting) v 121,0
("" 165,9)
248 1914-11-01

stn, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01; från 1993 säsongstn; ansl Inlandsbanan; FS

 


Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
 Övrig information  
" Kilometertalen räknade från Forsmo  
"" Kilometer från Östersund


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-05 Rolf Sten