HOME
INDEX

079     Forsmo - Tågsjöberg

FÖREGÅENDE
LISTA
(Forsmo) - (Tågsjöberg)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km *       Höjd Från NoteringFsm (Forsmo) h 0 82 1918-07-29

hlp, stn 1923, ?P 1985-06-02, ?1989-05-28; ansl stambanan genom övre Norrland; IS

Ytsl Yttersel 2,9 112 1936

hpr, ?1965-05-30

Vgn Vignäsbrännan v 6,6 92 1925-12-03 hp, ?1965-05-30
Rl Resele h 11,6 93 1925-12-03

hlp, I stn 1956, T hp 1960t, I stn 1965, I hp 1969, hps 1970-12-08, hp 1971-11-16, hps 1981-10-12, ?1985-06-02, BI 1995-12

Omnä Omnäs 13,9 81 1936 hpr, ?1965-05-30
Tgm Tängstamon h 14,7 59 1925-12-03 hlp, I stn 1965, I hlp 1968, T hlp 1970-05-31, I hp 1973-04-02, ?1985-06-02
Vämo Västanåmon 16,1 62 1936 hpr, ?1965-05-30
Mfb Moforsbygget 17,2 73 1961-05-01 lp, BI 1975, ?1978-03-01
Stfl Sörtannflo 19,2 91 1937 hpr, ?1965-05-30
Tfo Tannflo v 21,6 79 1925-12-03 hlp, ?1967-05-28, BI 1969
  Forsås grusgrop       1933 grp, ?<1944
Åd Ådalsliden h 28,3 100 1925-12-03

stn, ?G 1974-06-01, I hlp 1974, I stn 1976-02-16, ?1985-06-02; IS
Ådalslidens grusgrop grp 1930, ?<1944

  Fjällsjö älv   34,3     bro 138 m
Åkn Åkvisslan v 34,4 127 1929-05-11

hp, ?1966-05-22

Mof Moflo 35,4 132 1929

lp, ?1949-06-01; <  ()

Åkn

Åkvisslan

      1925
Btå Betåsen v 41,2 163 1925-12-03 stn, I hlp 1968, T hp 1970, ?1985-06-02; IL
  Söderfors   43,0 174 1925 ssp, BI s1920t; ej fastställt namn
Älgm Älggårdsmon 43,4 179 1936 hpr, ?1966-05-22
Klip Klippen 45,0 179 1939 hpr, ?1965-05-30
Grt Gåreleselet 48,8 193 s1920t

hlp, hp 1958, ?1965-05-30

  Röån   50,7     bro 126 m
Röån Röån h 52,6 201 1925-12-03 hlp, hp ~1963, ?1985-06-02
Tsg (Tågsjöberg)

 

h 56,9 203 1925-12-03 stn, ?P 1985-06-02, ?1994-06-12; vagnslast även därefter; IS
 
Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
 Övrig information  
* Kilometertalen räknade från Forsmo  
  

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-05 Rolf Sten