HOME
INDEX

077     Lycksele - Storuman

FÖREGÅENDE
LISTA
(Lycksele) - (Storuman)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km * Höjd Från NoteringLy (Lycksele) h 64,5 225 1924-12-16 stn, ?P 1995-06-12; GS
Tsp Telespåret 65,7 231 1956

ssp, T infogad i Lycksele stn 1956, I infogad i Lycksele stn 1978

Ble Betsele h 73,2 236 1930-12-01

hlp, T hp 1980-12-01, ?1986-06-01, BI 1990-11-19

Kro Kronåker 78,0 263 ~1965 ssp, namn- och signatursatt 1970, BI 1990-11-19; ssp 1994, BI 1998
Båf Bålforsen h 78,8 260 1930-12-01

hp, hlp 1931, hp~1950, ?1967-09-24

Nstr Nysäter v 80,4 255 1945 hpr, ?1967-09-24
Ug Umgransele h 84,8 262 1930-12-01

hlp, I stn 1956, T hp 1980-12-01,
?1986-06-01, I ssp 1988, BI 2001-07-31

  Stoppställe   90,7 260 1960 sto, U 1967-09-24
Rfb Rusforsbygget 91,0 262 1959-09-01 lp, ?1971-08-01
Albg Aloberg h 92,3 266 1936

hpr, ?1969-09-28

Kat Kattisavan h 97,3 273 1930-12-01 hlp, I stn 1957, I hlp 1967, T hp 1980-12-01, ?1986-06-01, I stn 1988, I ssp 2004-11-10; även mtmp; IL
Mlå Medelås h 102,2 290 1930-12-01 hp, ?1977-05-22
Blk Blåviksjön h 106,5 270 1940-05-15 hlp, I stn 1956, I hlp 1988, T hp 1989-04-01, ?1992-06-09, BI 2001-07-31
Blk Blåvikstrand 106.5 270 1930-12-01
Tfs Tåskfors 109,1 276 1949 hpr, ?1977-05-22
Paul Pauliden 113,9 276 1944 hpr, ?1977-05-22
Bks Bäcknäs h 116,3 272 1931-05-15 hp, ?1977-05-22
Åsk Åskilje v 119,8 271 1930-12-01

hlp, I stn 1950, T hp 1980-12-01, ?1992-06-09, BI 2001-09-04

Åbn Åskiljebron 121,0 270 1934 sipl+kb 195 m, kb 1959-05-31, ren spårbro ~1965; Ume älv
Tara Tara v 123,7 279 1939 hpr, ?1977-05-22
Kov Kovallberget v 130,2 279 1932-02-15 hp, ?1967-09-24
Bjt Björnberget 13,02 279 1955 lp, ?1980-06-16, BI 1985
Gun Gunnarn h 134,5 280 1930-12-01

hlp, I stn 1956, T hp 1989-04-01, ?1992-06-09, I ssp 2004-11-10; även mtmp; IL

Rib Risberget h 136,7 280 1944 hpr, ?1969-09-28
Söl Sörsjöliden h 137,5 280 1931-05-15

hlp, lp ~1935, BI 1956-11-01, ?1958,
ssp 1958-06-04, BI 1962-05-15

Skå Skiråsen   144,3 310 1931-05-15 hp, BI 1975; flyttad
Skå Skiråsen 144,8 318 1975 hlp, ?1986-06-01
  Stoppställe   146,5   1959 sto, U 1967-09-24
Bar Barsele h 148,2 305 1930-12-01 hlp, I stn 1956, T hp, ?1992-06-09, BI 2001-07-31
Mytk Myrträsk h 15166 312 1937 hpr, ?1967-09-24
Bjvk Bjurvik 155,3 314 1963 ssp, BI 1990-11-26, ssp 1992-06-09, BI
Låb Långselberget v 157,6 313 1930-12-01

hp, hlp b1940t, T hp 1988-05-29, ?1992-06-09, BI 1995-09-28

  Stenselebygget   158,0     ssp, I utbruten ur Långselberget hlp, BI 1961; ej officiellt namn
Ssl Stensele v 162,2 329 1930-12-01

hlp, I stn 1956, T hp, ?1992-06-09, BI 2000-09-04; även mtmp

Sslu Stensele sjukstuga v 163,0 332 1946-06-01

hp, ?1969-06-01, *P 1970, ?P 1977-05-22

Sså Stenselesågen 163,8 334 1967 ssp, namn- och signatursatt 1970, T infogad i Storuman stn; IL
Sumf Storumans fabriksspår 164,5 338 1972-10-16

ssp, namn- och signatursatt 1973; T infogad i Storuman stn; träindustri; IL

Sum (Storuman) h 167,2
(**312,4)
356

312,4 Storuman (Sum) 356 stn 1923-11-15, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01,
?P 1992-11-01; från 1993 säsongstn; ansl Inlandsbanan, norra delen.


Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
 Övrig information  
* Kilometertalen räknade från Hällnäs  
** Kilometer från Östersund


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-05 Rolf Sten