HOME
INDEX

075     Hällnäs - Lycksele

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hällnäs) - Lycksele
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHls (Hällnäs) v 0 244 1894-08-06

stn, ?G 1977-09-01, ?1995-06-12,
*P 2006-01-08, ?P 2008-06-15; ansl statsbanan Hällnäs- Storuman; IS

Ldfs Ledeåfors 6,7 204 1938 hpr, ?1972-01-01
Gl Gladaberg h 10,93 199 1924-12-16

hlp, I stn 1956, T hp 1958, I hlp 1966, I hp 1994-09-19, ?1995-06-12; även mtmp

Msbk Missubacken h 15,9 231 1941

hpr, ?1969-09-28

Skgp Skärträskets grusgrop v 17,8 221 1927 grp, BI 1948-10-01
Ska Skatan h 20,4 220 1924-12-16 hlp, hpr 1958, +ssp 1961-06-20, hp ~1973, ?1995-06-12; även mtmp
Åm Åmsele h 27,6 209 1924-12-16

hlp , I stn 1956, T hp 1989-04-01, I hps 1994-11-11, ?1995-06-12; även mtmp; IL

  Vindelälven   29,0    

bro 95 m

Bjs Bjurselefors v 33,3 217 1924-12-16

hlp, I stn 1956, I hlp 1965, T hp 1967-04-01, I hp 1968, ?1977-05-22, *P 1983-02-01, ?P 1986-06-01

Arv Arvsele v 40,3 222 1924-12-16

hlp, lp 1950-01-01, ?1958, BI 1958-06-27; även mtmp

Arvy Arvseleby h 40,9 221 1940-01-01 hpr, ?1969-09-28
An Arvån v 46,3 226 1924-12-16

hlp, I stn 1956, T hp 1980-12-01, ?1986-06-01, I ssp 1994-09-01; IL

Ghm Gustavsholm v 53,3 223 1924-12-16

hlp, T hp ~1960, I hp 1963-10-25, ?1966-05-22; även mtmp

Lyt Lycksele timmer 59,2 235 1984-09-24 ssp, lp 1985-04-01, T infogad i Lycksele stn 2002
  sidospår   60,1 227 1926

ssp, BI 1929; dytag

Lyg Lyckselesågen 60,6 226 1970 ssp; T infogad i Lycksele stn
Nrås Norrås h 61,8 221 1944-06-05 hpr, ?1977-05-22
             
Lsp Lycksele industrispår v 62,2 217 1941

ssp, T infogad i Lycksele stn 1941; industriområde; sign Lsp; IL

  Grusgrop   62,2 217   grp 1926, BI
  Umeälvsbron   62,7 218 1923

stn, ?1924; provisorisk slutstation

  Ume älv, östra grenen   62,9    

bro 122 m, kombinerad bro vid reparation av landsvägsbro 1955-56

  Lyckselebroarna   62,9 218 1955

sipl, BI 1956

  Ume älv, västra grenen   63,1    

bro 84 m, kombinerad bro vid reparation av landsvägsbro 1955-56

Ly Lycksele h 64,5 225 1924-12-16 stn, ?P 1995-06-12; GS

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Övrig information


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-05 Rolf Sten