HOME
INDEX

073     Jörn - Arvidsjaur

FÖREGÅENDE
LISTA
(Jörn) - Arvidsjaur
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringJrn (Jörn) h 0 261 1893-12-08

stn, ?G 1998-04-01; ansl statsbanan Jörn-Arvidsjaur; PS

Bök Björkhammar   1,1 266 1934 fp, BI 1935; tillfällig fp med stambanan pga banarbete
Grk Granbäck v 7,0 286 1928-12-01

hlp, T hp 1958, I hp 1958-04-02, ?1966-05-22

Snk Stensträsk h 20,1 343 1928-12-01 hlp, I stn 1956, I hlp 1959, T hp 1970-01-01, ?1977-05-22, BI 1978
Msk Missenträsk v 25,3 350 1928-12-01 hlp, T hp 1967-04-01, I hp 1968, ?1990-05-27
  Holmen   27,2 354 1952 sto, U 1952
Gli Glommersliden 30,9 355 1949 hpr, ?1977-05-22
Glk Glommersträsk h 32,0 364 1928-12-01

hlp, I stn, T hlp 1934-03-01, T stn ~1947, ?1990-05-27

Män Moräng h 35,2 380 1928-12-01 hlp, hp 1968, ?1977-05-22
Stoppställe vid km 42,6 42,6 395 1952 Björkelund  sto, U 1967-09-24
Håb Hålbergsliden 44,9 390 1928-12-01 hlp, T hp 1967-04-01, ?1990-05-27
Slmd Saltmyrans dytag 46,9 383   ssp, BI
  Stoppställe   49,0 364 1960 sto, U 1966-05-22
Slm Saltmyran 51,4 354 1928-12-06 hlp, T hp 1956, I hp 1958, ?1977-05-22
Stoppställe vid km 52,6 52,6 356 ~1955 sto, U 1967-09-24
Abb Abborrträsk v 55,5 375 1928-12-01 hlp, I stn 1956, T hp 1980-12-01, ?1990-05-27
Rål Rålund v 59,7 366 1932 hp, ?1960
Brä Bränntjärn h 63,1 373 1928-12-01 63,1 Bränntjärn (Brä) 373 hlp , hp ~1960, ?1966-05-22.
Ssp 1968-01-02, BI 1983
Norl Nordlunda 70,7 390 1951 ssp, U 2003-01-01; trafiken räknad till Arvidsjaur stn
Ajr Arvidsjaur h 327,6** 385 1928-12-01 stn, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01, ?G 2003;
från 1993 säsongstn; ansl statsbanan Jörn-Arvidsjaur; PS

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Övrig information
** Kilometeravståndet för Arvidsjaur är raknat från Östersund


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-10-26 Rolf Sten