HOME
LISTA

071     Porjus - Gällivare

FÖREGÅENDE
  Porjus - (Gällivare)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km * Höjd Från NoteringPj Porjus h 296,2 371 1925-01-01 stn, ?G 1989-05-28, ?P 1991-09-16, *P 1991-10-01, ?P 1992- 10-01; från 1993 säsongstn; PS
Kgn Kronsågen 298,4 377 1925 lp, hlp 1947-06-09, hpr 1960, ?1976-05-30
Lpb Luspebryggan   303,0 377 1925-01-01 hlp, sto 1962, U 1969-06- 01; <~1930 Luleluspen; hamnspår

Luleluspen

46 ** 1915
Lpb Luspebryggan v  304,0 376 1962

hlp, hps 1980-12-01, ?P 1991- 09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp; hamnspår

Je Jutsajaure 310,5 422 1925-01-01 hlp, hpr 1958, ?P 1991-09- 16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp
Ajo Avvakajjo 319,0 453 1960 sto, U 1976-05-30, hp 1984-06- 03, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01; från 1993 viss tid säsonghp
Stoppställe vid km 319,000 319,0
Kbå Kuosakåbbå h 325,5 469 1925-01-01 hlp, I stn 1956, T hp, I hp 1961, I stn 1965, I hp 1966, ?P 1991- 09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp
Kuosakåbbo 1915
Övg Ödemarksvägen 325,4 458 1979-06-11 hp, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01; sign Övg; från 1993 viss tid säsonghp
Hip Hippasrova   332,3 436 1954 ssp ~1950, lp, ?1959-05-31
Kjk Kasajåkk 336,1 423 1950-01-01 hlp 1925-01-01, hlp b1940t, hpr 1958, ?1969-09-30
Kjk Kasajokk v 336 422 1915
Gv (Gällivare) v

312,6

359 1892-03-23 stn; fd Gellivara; ansl Inlandsbanan, statsbanorna Gällivare-Koskullskulle, Gällivare-Malmberget; FS

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
* Kilometeravstånden, utom Arvidsjaur, räknade från Jörn
** Kilometer räknat från Gällivare


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-04 Rolf Sten