HOME
LISTA

065     Arvidsjaur - Kåbdalis

FÖREGÅENDE
  (Arvidsjaur) - Kåbdalis
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km * Höjd Från NoteringAjr (Arvidsjaur) h 327,6 385 1928-12-01 stn , ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01, ?G 2003;
från 1993 säsongstn; ansl statsbanan Jörn-Arvidsjaur; PS
  sidospår   77,2* 377 1953 ssp 1953, BI
Imp Impregneringen 77,4 375 1977 ssp, namn- och signatursatt 1977, BI
Kik Kikkejaur   81,7 379 1962

ssp, BI

Nkr Norra Kikkejaur 81,8 371 1966

ssp, namn- och signatursatt 1970; IL

Akk Akkavare v 85,6 389 1937-08-07 hlp, lp 1969-09-28, ?1971-08-01, BI 2003; från 1993 säsonghp
Rjr Ravenjaur h 91,8 418 1937-08-07 hlp, T hpr 1958, I hpr 1960, ?1967-09-24, hp 1968-05-12, hps 1969-02-01, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01, BI 2004-10-21; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp
Stoppställe vid km 93,6 93,6 427 1961 sto, U 1969-09-28
Utt Utterträsk v 100,0 432 1937-08-07 hlp, T hpr 1958, I hpr 1959, ?1975-06-01
Auk Auktsjaur h 105,0 405  

hlp, I stn 1956, T hp, hp 1966, hps 1968, ?P 1991-09- 16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01, BI 2004-10-18; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp; fd Auktjaur

Auktjaur 1937-08-07
Bli Brännliden v 108,1 389 1937-08-07

hlp, ?1956

Tja Tjappsåive h 114,7 394 1937-08-07 hlp, T hpr 1959-10- 05, I hpr 1959, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp
Mos Moskosel h 123,6 338 1937-08-07 hlp, T stn 1938-07- 01, I stn, ?G 1986-01-01, I hps 1986, ?P 1991-09-16, *P 1991- 11-01, ?P 1992-10-01, I stn ~2006; från 1993 säsonghp; PS
Utäg Uttertjärns grusgrop 125,9 336 1937 grp, BI 1949
Tro Trollforsen h 134,0 326 1937-08-07 hlp, T hpr 1959-10- 05, I hpr ~1960, ?1960, ssp ~1970, BI ~2002; från 1993 viss tid säsonghp
Päb Piteälvsbron 136,2 310 1942

kb 98 m 1935, sipl+kb, kb 1959-05-31; Pite älv

Päb

Piteälvsbron

  136,4 310 ~1955 hpr, ?1976-05-30; från 1993 viss tid säsonghp; PH
Igg Iggejaur h 139,0 329 1937-08-07 hlp, T hpr 1958, I hpr 1960, ?1969-09-28
Vaj Varjisträsk v 147,5 306 1937-08-07

hlp, I stn 1956, T hp, I hps 1966, I hp, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01, I hps 1996-06-18; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp; PL

Nov Nordenvägen 161,3 277 ~1965 stopplikt Nordenvägen, namn- och signatursatt 1979, BI ~2005
Ki Kuri h 161,9 277 1937-08-07

ssp, hps b1940t, hpr 1958, ?1960

Tll Tellejåkk 167,5 242 1937-08-07 hlp, I stn 1956, T hp 1959, I hp 1961, I hps m1960t, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01, BI 2004-10-18; från 1993 viss tid säsonghp
Tll Tellejokk h 167.5 242
Kvä Kvänberget v 177,3 311 1937 ssp, hlp 1950-06-10, hpr 1958, ?1961, även mtmp; sign Kva, Kbt
Vitbäckens grusgrop 183,0 319 1938 Vitbäckens grusgrop grp, BI 1949
Kdlv Kåbdalisvägen 184,6 339 1938 hpr, ?1967-09-24
Kåb Kåbdalis v 185,8 349 1937-08-07 hlp, I stn 1961, T hp 1967-01-01, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01; från 1993 säsonghp; PS

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
* Kilometeravstånden, utom Arvidsjaur, räknade från Jörn

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-04 Rolf Sten