HOME
LISTA

063     Sorsele - Arvidsjaur

FÖREGÅENDE
  (Sorsele) - (Arvidsjaur)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringSrs (Sorsele) v 239,1 350 1929-12-01 stn, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01, ?2003-01-01; från 1993 säsongstn; PS
Sir Sorsele industrispår 242,9 351 1970 ssp; IL
Sgk Svergoträsk h 250,7 391 1933-12-01

hlp, T hp 1958, I hp 1958-01-21,
?1965-05-30; även mtmp

Bur Buresjön v 259,6 380 1933-12-01 hlp  I stn 1956, T hp, I hlp 1959, ?P 1991- 09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01, I hp 2005-03-06; från 1993 säsonghp; även mtmp; PH
Bck Bocktjärn v 270,3 423 1933-12-01 lp, ?s1940t, BI 1952
Sgä Slagnäs h 274,3 419 1933-12-01 hlp, T stn s1940t, I stn 1951-01-02, GU ~1980, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01, ?G 1998-06-08; från 1993 säsonghp; även mtmp; PS
  Slagnäsbron   275,3   ~1933

bro 122 m; Skellefte älv

Slgb Slagnäsbron 275,6 421 1938

hpr 1938, ?1948-01-01

  Kokstugan   280,9 442 1944-02-01 status obekant, BI ~1945
Jtb Järvtandberget v 283,2 459 1933-12-01

hp, ?1977-05-22

Gln Gullön h 286,8 428 1933-12-01 hlp , I stn 1956, T hp 1959, I hp 1961-01-19, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp
Stoppställe vid km 293,9 293,9 425 1961 Budnakk  sto 1961, U 1977-05-22; fortsatt öppen informellt
Ren Renviken v 294,8 424 1933-12-01 hlp, T hp 1959-10-05, I hp 1959-12-01, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01; från 1993 viss tid säsonghp; PH
Ava Avaviken h 302,3 428 1933-12-01

hlp, I stn 1956, I hlp 1966, T hp 1967-04-01, T hlp 1972- 05-01, T hp 1980-12-01, ?P 1991- 09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11- 01; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp; PL

Dli Dunliden v 310,5 434 1933-12-01 hp, ?1969-09-28
Stoppställe vid km 313,048 313,0 432 1954 Kläppen sto 1954, U 1967-09-24; sto 1970, U 1977-05-22
Jul Julträsk v 314,9 429 1933-12-01 hlp, T lp 1969-06-01, ?1980-06-16, BI 2001; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp
Viv Vittjokksvägen 323,7 385 1995-06-18 (säsong) hp ; PH
Klo Klocksta 324,5 381 1968 lp, ?1991-04-01; IL
Ajr (Arvidsjaur) v 327,6 385 1928-12-01 stn , ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01, ?G 2003;
från 1993 säsongstn; ansl statsbanan Jörn-Arvidsjaur; PS

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
  
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-02 Rolf Sten