HOME
LISTA

067     Kåbdalis - Jokkmokk

FÖREGÅENDE
  (Kåbdalis) - Jokkmokk
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km * Höjd Från NoteringKåb (Kåbdalis) v 185,8 349 1937-08-07 hlp, I stn 1961, T hp 1967-01-01, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01; från 1993 säsonghp; PS
Kit Kitajaur h 189,8 342 1937-08-07 hlp, I stn 1956, T hp, I hps 1961, ?1969-09-28, I hp 2002-02-16; från 1993 viss tid säsonghp; PH
Rahanåjve h 203,0 400  

ssp, hps ~1945, hpr 1958, ? 1960; fd Rahanåjve

Rah Rahanåive h 203,0 400 1937
Ker Kerkejaure h 207,5 392 1939-05-15 hlp,  hps 1958, hpr 1960, ?P 1991-09-16, *P 1991- 10-01, ?P 1992-10-01; från 1993 viss tid säsonghp
 

Kärkaure

      1937-08-15
Mtm Maitum h 217,2 375 1937-08-07

hlp, I stn 1956, T hp, I hlp 1964, ?1975-06-01; från 1993 viss tid säsonghp; IL

Tår Tårajaur 222,4 373 1939-05-15 hp, hpr 1939-05-15, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01; från 1993 viss tid säsonghp
 

Tårrajaure

      1937-08-07
Apo Apokätno v 224,9 365 1937-08-07  hlp, T hpr 1959-10-05, I hpr 1959, ?1969-09-28; från 1993 viss tid säsonghp
  Vaimats grusgrop   227,3 355 1937 grp, BI 1953; sign Vmtgp, Vmtg
Sskp Sasnekape 228,1 346 1938

hpr 1938, ?1956

Vmt Vaimat v 231,0 371 1937

ssp, hlp b1940t, ?1960, BI ~1960

Pia Piatis v 238,8 304 1937

ssp, hlp b1940t, ?1959-10-05, ?1960, BI ~1960, ssp 1973, BI 2001; från 1993 viss tid säsonghp

Gpc Geografiska polcirkeln 241,3 309

säsonghp; medelpolcirkelns läge var
polcirken (Gpc) 2008 nordlig bredd 66o33'42", ca 700 norr om tpl; PH

  Nyborg   247,4   1935 tunnel 50 m
Jk Jokkmokk v 249,0 242 1927-11-21 stn , ?G 1989-05-28, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-10-01; från 1993 säsonghp; PN

 
Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
* Kilometeravstånden, utom Arvidsjaur, räknade från Jörn


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-04 Rolf Sten