HOME
LISTA

061     Storuman - Sorsele

FÖREGÅENDE
  (Storuman) - Sorsele
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringSum (Storuman) h 312.4 356 1923-11-15

stn, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01,
?P 1992-11-01; från 1993 säsongstn; ansl statsbanan Hällnäs-Storuman; FS

  Storuman se ovan   167,2      
Sumi Storumans industrispår 169 373 1962

lp, ?1989-04-01, BI 1989 industrispår

Stoppställe vid km 169,6 169.6 377 1955

sto, U 1958

Blgt Bleviksberget 170,0 379 1941-08-12 ssp, BI 2001
  Stoppställe   170,1 379 1958

sto, U 1966-05-22

Säk Svärtträsk h 178,1 392 1928-11-01

hlp , I stn 1956, T hp, I hlp 1960, ?1967-09-24, BI ~2002; från 1993 säsonghp; även mtmp

Ndal Norrdal 183.0 379 1939 hpr, ?1960
Ndal Norrdals grusgrop   183,1 379   grp, BI 1961-11-20
Bkt Bokktion h 187,0 391 1929 ssp, BI 1957-12-19; även mtmp
Gmm Gammhem 190.5 384 1964-09-27 hpr, ?1969-09-28
Gbt Gubberget h 191.8 389 1928-11-01

hlp, hp 1958, ?1964-09-27; även mtmp

Gtr Gubbträsk 194.1 381 1944-01-01 hpr, ?1969-09-28
Lms Lomselenäs v 200,5 342 1928-11-01 hlp, I stn 1956, I hlp 1966, I stn 1983-05-29, T hp 1989-04-01, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp; IS
Sdnä Sandsjönäs 203,9 333 1928-11-01 hp, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; även mtmp; PH
Sdgp Sandsele grusgrop 209,3 329 1930 grp, BI 1957-10-12; sign Sdgp
Sds Sandsele h 210,6 330 1928-11-01 hlp, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp
Ssb Sandselebron 211.6 330 1936

sipl, A 1959-05-31; för kombinerad bro

  Sandselebron   211,7 330 1929 kb 104 m , ren spårbro 1974; Vindelälven
Bnk Blattnicksele v 216,7 339 1928-11-01, stn,  hlp 1959, T hp 1980-12-01, ?P 1991- 09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01, I hp 2005-03-06; från 1993 säsonghp; PH
Väg Valläng 221,7 341 1943

hpr, ?1969-09-28

Kvb Kvarnbränna v 224.2 348 1929-12-01 hlp, hp 1958, ?1969-09-28; även mtmp
Ant Antasstugan 229,5 352 1943-04-01 lp, ?
Ant Antasstugan   229,9 352 1929-12-01

hp, ?1969-09-28

Krbg Krutberget 232,7 356 1953

hpr, ?1959

Krt Krutträsk h 233,2 360 1929 ssp 1929, lp 1931-05-15, ?1956
Rkbä Rankbäcken 236,5 345 1941 hpr, ?1969-09-28
Srs Sorsele

 

v 239,1 350 1929-12-01 stn, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01, ?2003-01-01; från 1993 säsongstn; PS

 
Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
  


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-02 Rolf Sten