HOME
LISTA

059     Vilhelmina - Storuman

FÖREGÅENDE
  (Vilhelmina) - Lövlid - Storuman inklusive (Lövlid) - Holmselehamn
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km  Höjd Från NoteringVma (Vilhelmina) h 244,4 344 1918-02-16

stn , ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01,
?P 1992-11-01, från 1993 säsongstn; FS

Vmat Vilhelmina timmer 248,2 346 1982-01-01 ssp , U 1992-07, ?2002; IL
Hmv Holmseleväxeln 248.5 348 1946

ssp, U 1963, BI 1965; I utbruten ur Lövliden hlp

Lvd Lövliden v 248,8 350 1939-05-14

hlp, T lp 1967, ?1989-04-01; från 1993 viss tid säsonghp; ansl statsbanan Lövlid-Holmselehamn; <1939-05-15 Lövlid; IL

Lövlid

248,8 350 1923-11-15
Hme Holmsele   253,3 351 1924-06-01 hlp , ?P 1928-10-05, lp 1929-05-15, ?1933
Hmh Holmsele hamn 255,7 343 1924-06-01 hlp, PU 1928-10-05, lp 1929-05-15, ?1931; hamnspår
  Lövlids dytag   253,3 350 1925 ssp, BI 1927
Aronsjölid v 258,6 379 1923-11-15

hlp, T lp 1972-01-01, ?1980-06-16;
BI 2001-11-15; från 1993 viss tid säsonghp; <1927 Aronsjö; även mtmp

  Stoppställe   261,0 387 1956

sto, U 1960; skolelever

Vgs Volgsele v 263,3 397 1923-11-15

hlp , T hp 1967-04-01, I hp 1968, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01; från 1993 säsonghp

  Vojmån   270,1      bro 76 m
Vjmg Vojmåns grusgrop   270,3   404 grp 1925, BI 1957-10-01
Vjm Vojmån v 270,.9 407 1923-11-15 hlp, I stn 1956, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01, ?1958-06-09; från 1993 säsonghp; även mtmp; IS
Fig Fiandberg v 278,1 462 1923-11-15 hlp, hp 1958, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp
Frb Frostberget h 281.9 483 1946-06 hp, ?1977-05-22
Ned Norrheden h 289.2 443 1939-05-15

 Norrheden (Ned)  hlp , I stn 1956, hp 1965, ?1966-05-22; <1939-05-15 Norrhed; även mtmp

Norrhed 289,2 443 1923-11-15
Vshn Verksamheten h 293.9 422 1950 hp, ?1969-09-28
  Nybyggets grustag       1926

grp, BI 1928

  Vinlids grusgrop     283 1926

grp, ?1927

Vld Vinlidsberg h 302,2 389 1923-11-15 hlp, lp 1969-09-28, ?1980-06-16, vagnslast även därefter; från 1993 viss tid säsonghp; <1927-10-01 Vinlid; IL
  Ume älv   309,1      bro 130 m
Sum Storuman h 312.4 356 1923-11-15

stn, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01,
?P 1992-11-01; från 1993 säsongstn; ansl statsbanan Hällnäs-Storuman; FS


Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
  

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-02 Rolf Sten