HOME
LISTA

003     Gällivare - Kiruna

FÖREGÅENDE
  (Gällivare) - Råtsi - Kiruna
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringGv (Gällivare) h 1312,6 359 1892-03-23 stn; ansl Inlandsbanan, statsbanorna Gällivare–Koskullskulle, Gällivare–Malmberget; FS
  (Gellivare) 1312,6 359 1888-03-03
  arbetsväxel   1315,2 376 1982 avx  för blivande triangelspåret, I infogat i Gällivare stn 1983-10-03
  Banvaktsstuga 451   1319.9 394 1949 sto, U
Stk Sikträsk 1323,3 394 1903-07-14

ts+hp 1903-07-14, stn 1910, †P 1976-05-30, †1980-12-01; IS

Lin Linaälv v 1336,1 448 1903-07-14

ts+hp, stn 1910, †G 1980-12-01, †1994-06-12; IS

Lin Linaälf 1336,1 449 1903-07-14
  Banvaktsstuga 458   1339,0 441 1949

sto, U

Håk Håmojåkk v 1345,9 482 1940-06-30

hlp, stn 1905-10-01, T hlp 1956, T hp, †1994-06-12; IS

Håk Håmojokk 1345,9 482 1939-05-14
Rb Risbäck 1345,9 482 1903-07-14
  Banvaktsstuga 463   1348,2 491 1949 sto, U
Har Harrå v 1357,6 537 1903-07-14

ts, stn 1915-02-01, ssp 1920t, hps 1933, I stn s1940t, †1994-06-22; IS

Stoppställe vid km 1360,8 1360,8 548 1971 sto, U 1976
Fjå Fjällåsen h 1370,7 507 1903-07-14

stn, †G 1980-12-01, †1997-06-09, *P 1997-07-05

Ktmg Kajtums grusgrop 1373,2 492 1969

grp 1921, BI 1987

Ktm grp Kajtum grusgrop 1373,3 492 1921
  Kaitum älv   1373,3     bro 108 m
Ktm Kaitum 1373,552 492 1969 hp, †1997-06-09, *1997-07-05; PH
Ktm Kajtum 1373,3 492 ~1946
  Banvaktsstuga 471   1374,1   1949 sto, U
Lab Lappberg h 1380,405 496 1903-07-14 ts+hp, ts 1920t, hps 1933, I stn s1940t, *G, †G 1980-12-01, †1991-06-10; IS
Sjka Sjiskja v 1384,7 504 1948 hp, †1997-06-09, *P 1997-07-05; PH
Gy Gäddmyr h 1391,5 472 1903-07-14

ts, ts+hp 1933, hps, ts+hp ~1959, †1977-05-22; IS

Lillån 1395,7 449   vt, BI
Sierkajokk 1395,7 449 1899-
  stoppställe   1395,8 448 1964

sto, U 1966; skolelever

  arbetsväxel   1397,3 453 1981-09-27 avx, BI ~1983
Kxt Kalixfors turisthydda 1397,4 452  1912 hp, †1923-09-01
Turisthydda 1397,4 452 1904-06-24
Kxb Kalixforsbron v 1397,4 452 1948-05-09 hp, †1994-06-12
  Kalix älv   1397,5     bro 80 m
Kx Kalixfors v 1399,2 463 1903-07-14 stn, †P 1977-05-22, †1980-06-16; IS
  Banvaktsstuga 484   1406,0 504 1949 sto, U
Rsi Råtsi 1406,0 504 1961 avx, fp 1963; triangelspår; ansl statsbanan Råtsi– Svappavaara; IS
  Banvaktsstuga 485   1408,7 515 1949 sto, U
Tva Tuolluvara 1410,6 505   lp 1903-07-14, I infogad i Kiruna C stn 1956
Tva Tuolluvaara 1410,6 505 1903-07-14
Tvag Tuollavara gruva +5,6 1959 T lp 1959, †1994-01-01; vid bispår
Kiruna oljebangård
Kra Kiruna C h 1412,7 506 1927-10-01

stn, hufvudbangård; tillhör Kiruna malmbangård ställverk; FS

Kra Kiruna 1412,7 1903-07-14
Kra Kiruna huvudbangård 1411,7 1902-11-15

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Grafiska tidtabeller nr 120-155
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Grafisk tidtabell nr 110, 1995
Grafisk tidtabell nr 155
Grafisk tidtabell nr 169
Grafisk tidtabell nr 174, 1997
Sveriges Kommunikationer, 1916
SJ Särtryck 102, 1961
Grafisk tidtabell, 1985
Tåg, 1999 nr 1
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-06 Rolf Sten