HOME
LISTA

005     Kiruna - Vassijaure / Riksgränsen

FÖREGÅENDE
  (Kiruna) - Vassijaure / Riksgränsen
NÄSTA



Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från Notering







Kra (Kiruna C) h 1412,7 506 1927-10-01 stn, hufvudbangård; tillhör Kiruna malmbangård ställverk; FS
Kmb Kiruna malmbangård 1414,3 506 1902-11-15 stn; ej persontrafik; GS
Klok Kiruna Lokstation 1415,0 505 1906 hp, †1933, *P, †P 1954
Krl Kiruna lokstallar       1903-07-14
Lokomotivstallarne 1902-
  Banvaktsstuga 491   1415,8 504 1949 sto, U
  Banvaktsstuga 493   1420,2 471 1949 sto, U
Kv Krokvik v 1423,8 463 1902-11-15

ts+hp 1904-07-14, stn 1908-01-01, hp 1932-05-21, I stn 1937-05-22, T hlp 1940, T stn 1949-07-01, T hlp 1958-06-01, T hp 1980-12-01, †P (helår) 1986-09-29, †P (säsong) 1997-04-28, *P (säsong) 2000-06-13; PS

  Banvaktsstuga 496   1428,3 474 1949 sto, U
Rut Rautas h 1434,225 467 1902-11-15

ts+hp 1904-07-14, stn 1908-01-01, T hlp 1958-06-01, T hp 1980-12-01, †P 1986-09-29, †1997-04-28, *P 2000-06-13 (säsong); PS

  Rautasjokk   1434,6 467 1903-07-14 vt, B
  stoppställe   1435,1 469 1964 sto, U 1969; skolelever
Ntj Njuotjanjaure 1441,1 490 1953 sto, hp 1954, †1967-05-28
Stoppställe vid km 1443,0 1443,0 1964

sto, U 1973; skolelever

Rsn Rensjön 1444,4 489 1902-11-15 ts+hp 1903-07-14, stn 1908-01-01, T hlp 1958-06-01, T hp 1980-12-01, †P (helår) 1986-09-29, †P (säsong) 1997-04-28, *P (säsong) 2000-02-12; PS
  Banvaktsstuga 504   1450,3 495 1949 sto, U
Bfs Bergfors v 1453,8 485 1902-11-15

ts+hp 1903-07-14, stn 1908-01-01, T hlp 1940, T stn 1949-07-01, T hlp 1958-06-01, T hp 1980-12-01, †P (helår) 1986-09-29, †1997-04-28; IS

Tnk Torneträsk 1464,1 393 1902-11-15 ts+hp 1903-07-14, stn 1908-01-01, T hlp 1958-06-01, T hp 1980-12-01, †P (helår) 1986-09-29, †1997-04-28, *P (säsong) 2000-02-12; PS
Sbk Stenbacken h 1473,9 381 1902-11-15

ts+hp 1903-07-14, stn 1908-01-01, T hlp 1940, T stn 1949-07-01, T hlp 1958-06-01, T hp 1980-12-01, †P (helår) 1986-09-29, †1997-04-28; IS

  Banvaktsstuga 512   1478,0 412 1949 sto, U
Ksn Kaisaniemi   1478,3 411   vt, BI; fd Nuosakajokk, Nuoskanjokk
 

Nuosakajokk

  1478,3 411  
Kai Kaisaniemi 1478,9 412 1943-06-07 hp b1940t, †1946
Kpe Kaisepakte 1483,5 393 1903-07-14 ts+hp, stn 1908-01-01, T hlp 1958-06-01, T hp 1980-12-01, †P (helår) 1986-09-29, †1997-04-28; IS
  Banvaktsstuga 514   1487,0 375 1949 sto, U
  Banvaktsstuga 515   1488,0 378 1949 sto, U
Soa Stordalen 1495,6 384 1902-11-15 ts+hp 1903-07-14, stn 1908-01-01, †G 1933-03, *G 1935- 01-01, T hlp, T stn 1949-07-01, T hlp 1958-06-01, T hp 1980-12-01, †P (helår) 1986-09-29, †1997-04-28; IS
  Banvaktsstuga 520   1500,2 387 1949 sto, U, sto 1965, U 1966; skolelever
Mjellijokk 1500,3 387 1903 vt, BI 1915
Ak Abisko Ö 1505,9 390 1947-06-09 ts+hp , stn 1908-01-01, †G 1989-01-01; PS
Ak Abisko h 1505,9 1903-07-14
Akk Abiskojokk   1507,9 386  

hp , hps; fd Turisthydda, Turisthotellet; ursprungligen säsonghp

  Turisthotellet   1507,9 386  
  Turisthydda   1507,9 386 1907-03-15
Akt Abisko turiststation h 1508,0 385  1925-03-15 hps, hp 1980; sign; PH

Abiskojåkk

1508,4   bro 94 m
Stoppställe vid km 1508,5 1508,5 1974 sto. U 1975; skolelever
Banvaktsstuga 526 1508,8 386 1949 sto, U, sto 1964, U m1970t; skolelever
Nuolja gamla tunnel 1508,8 386 1902-11-15 tunnel 875 m , U 1990-08-27
  Nuolja tunnel   1512,6   1990-08-27 1429 m; vid linjeomläggning
  Banvaktsstuga 527   1513,8 421 1949 sto, U
  stoppställe   1513,9 422 1964 sto, U 1965; skolelever
Bln Björkliden v 1515,1 420 1902-11-15 ts+hp 1903-07-14, stn 1908-01-01, T hlp 1958-06-01, T hp 1988-01-01; PS
  Snögalleri nr 1   1516,7      270 m
  Snögalleri nr 2   1517,4      225 m
  Snögalleri nr 3   ?   ~1902

BI 1973; oklart läge

Thk Tornehamns kyrkogård 1518,2 432 1951-06-15

hp, †1975-06-01

  Banvaktsstuga 532   1518,2 432 1949 sto, U
  Snögalleri nr 4   1518,5     182 m
  Snögalleri nr 5   1518,8    

118 m

  Tornehamn tunnel   1519,2   1902-11-15 585 m
Tha Tornehamn 1519,5 443 1947-06-09 hp, †P 1986-09-29 (helår), †1997-04-28
  Banvaktsstuga 534   1520,1 443 1949 sto, U
  Snögalleri nr 6   1520,3     255 m
  Nordpunkt   1520,4 441  

Sveriges nordligaste järnvägspunkt, latitud 68o 26’ 07", ca 1455 km norr om den sydligaste, Smygehamn

  stoppställe   1520,5 439 1959 sto, U ~1962; skolelever
Thv Tornehamnsväxeln 1520,6 438  1961-10-01 hp 1979-06-11, †. Tornehamns växel (Thv)  ssp, BI ~1975.
Stoppställe  sto 1964, U 1969; skolelever; sto 1974, övergick i Tornehamnsväxeln hp 1979
Stoppställe vid km 1520,6 1520,6 438 1959
            Snögalleri nr 7 ~1902, BI 1983; oklart läge
Phj Pumpbäcken   1522,1 439   vt, BI; fd Pahtajaure, Patajaure

 

Phj

Patajaure

1522,1 439 1907-
Phj Pahtajaure 1522,1 439 1902-
  Snögalleri nr 8   ?   ~1902 BI 1984; oklart läge
  Banvaktsstuga 535   1523,0 444 1949

sto, U, sto 1964, U 1965; skolelever

Kopparåsen v 1524,3 446 1902-11-15

ts+hp 1903-07-14, stn 1908-01-01, T hlp 1958-06-01, T hp 1980-12-01, †P (helår) 1986-09-29, †1997-04-28; IS

  Snögalleri nr 9   1528,2     215 m
Bjst Björkstugan 1528,4 472 1948-05-09

hp, †1981-05-31

Låk Låktatjåkka v 1532,0 501 1942-06-15 hp, †P (helår) 1986-09-29, †1997-04-28, *P 2000-02-12 (säsong); PH
  Banvaktsstuga 542   1532,0 501 1949 sto, U
  Snögalleri nr 10   1532,5     190 m
  stoppställe   1533,3 511 1965 sto, U 1966; skolelever
  Snögalleri nr 11   1533,5    

225 m

  Snögalleri nr 12   1533,9    

128 m

  Vassijaure   1534,1   1902-11-15 tunnel 165 m; annat namn Kedgevagge
  Snögalleri nr 13   1534,3     203 m
Vj Vassijaure h 1535,1 515 1902-11-15 ts+hp 1903-07-14, stn 1908-01-01, †G 1989-04-01; PS
  Snögalleri nr 13A   1535,5      225 m
  Snögalleri nr 14   1536,1      237 m
  Snögalleri nr 15   1536,5      263 m
  Snögalleri nr 16   ?   ~1902 BI 1981; oklart läge
Vassijokk 1539,1 521 1908 hp, †1914
Kjå Katterjåkk 1539,9 516 1949-0701 hp; PH
Kjo Katterjokk 1539,9 516 1942-06-15
  Snögalleri nr 17   1541,0     403 m
Rgn Riksgränsen (1541,850) 1541,9 521 1924-06-01

hps, hp 1973; ansl NSB; PH

Rgn Riksgränsen   1542,0 521 1903-07-14

stn, †1924-06-01

  Snögalleri nr 18   1542,1    

747 m

Gränsen mot Norge 1542,6 522 gräns Sverige/Norge

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Grafiska tidtabeller nr 120-155
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Grafisk tidtabell nr 110, 1995
Grafisk tidtabell nr 155
Grafisk tidtabell nr 169
Grafisk tidtabell nr 174, 1997
Sveriges Kommunikationer, 1916
SJ Särtryck 102, 1961
Grafisk tidtabell, 1985
Tåg, 1999 nr 1
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-07 Rolf Sten