HOME
INDEX

646     Malmö - Trelleborg

FÖREGÅENDE
LISTA
(Malmö) - Fosieby - Trelleborg
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Malmö F)
Mgb (Malmö gbg) 614,8
M (Malmö C) h 617,8 3 1856-12-01 33)
Ldv (Lundavägen) v 619,8 8 1915-12-01 33)
Övn (Östervärn) st 1892-12-21 1992-01-01 25)
Sgi Sorgenfri 621,1 86) 100)
Etp Emilstorp (nedsp) lp 621,4 1965-03-01 ca 1997 25) 105)
And Annelund (uppsp) lp 622,2 1970-09-25 1997-04-20 25) 115)
Mpb Malmö Persborg 623,1 1994-06-12
Lng Lönngatan 623 20 1955-06-101957-12-01
Fosieby h lp 625 29 1898-10-05 > 25) 155)
Lrp Lockarp 626,9 1898-10-05 
Ari Arrie v hp 631,3 34 1898-10-05 1971-03-22 25) 195)
Jh Jordholmen v 634,6 37 1910-09-011973-02-01 33)
Månstorp st 634,7 1898-10-05 1910-08-30 25)
Ög Östra Grevie v 637,7 41 1916-10-01 1973-02-01 33)
Ög Östra Grefvie st 637,8 1898-10-05 1916-10-01 25) 33)
Slp Slågarp v hp 640,5 37 1898-10-05 1967-05-28 25)
Svö Skytts Vemmerlöv v st 643,9 33 ?1973-02-01 25)
Skytts-Vemmerlöv ??
Svf Skytts Vemmerlöf st 643,9 ?1916-10-01 25)
Skytts-Wemmerlöf st 643,9 1898-10-05 ? 25) 33)
Trg Trelleborg 651,7 1970-08-15
Trg Trelleborg C v st 649,6 2 1938-05-151970-08-14 25)
Trg Trälleborg Nedre st 649,5 1875-07-26 1938-05-14 25)
Trf (Trelleborg F) h 649,5 2
Trg (Trelleborg) st 649,6 1971-05-23 > 25)
Trf (Trälleborg F) st 649,6 1925 omkr 1971-05-23 25) 340)
Trf (Trälleborg Å) st 649,6 1909-07-07 omkr 1925 25) 33)
(Trelleborgs övre) 1886-04-281960-01-01
Trelleborgs hamnbana

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009  
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
86) Tåg, 1999 nr 1
Övrig information
100)Ingår numera i Lundeavägen-
105)Dubbelspårsdrift 7-6-1973
115)Dubbelspårsdrift 7-6-1974
155)Kvar som trst
195)Kvar som trst till 22-3-1971
340)From 14-8-1970 km 651,7

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-01-30 Rolf Sten