HOME
INDEX

645     Börringe - Smygehamn/Östratorp

FÖREGÅENDE
LISTA
(Börringe) - (Klagstorp) - Smygehamn/Östratorp
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Böe (Börringe) v 0 52 1874.12.15 33)
Defvelstorp
Hag Havgård v 2.7 71 1884.02.21 33)
Hafgård
Grönalund 33)
Seö Stävesjö h 5.5 42 1884.02.21 33)
Stäfvesjö
Adv Anderslöv h 7.7 53 1884.02.21 33)
Anderslöf
Höe Hönsinge v 11.3 43 1887.10.01 33)
Jo Jordberga v 13.8 41 1887.10.01 33)
Jsf Jordberga sockerfabrik v 14.2 38
Klp (Klagstorp) h 15.8 30 1887.10.01 33)
Äsö Äspö h 18.7 17 1887.10.01 33)
Espö
Östratorp 33)
Smh Smygehamn v 22.1 6
Östratorp 6 1887.10.01 33)
Östra Torp

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-03 Rolf Sten