HOME
INDEX

620     Eslöv - Tomelilla

FÖREGÅENDE
LISTA
(Eslöv) - Bjärsjölagård - (Tomelilla)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

E (Eslöv) h 0 66 1858.08.04 33)
Kristineberg 1866.05.11 32) 34)
Christineberg
Shl Skarhult h 4.5 57 1866.05.11 33)
Skarhult 56 33)
Hva Hurva v 10.7 98 1866.05.11 33)
Hurfva 1866.05.11 25) 33) 34)
Rövarkulan
Löd Löberöd h 15.7 131 1866.05.11 25) 33) 34)
Asr Askeröd v 21.4 122 1866.05.11 25) 33) 34)
Blö Brunslöv v 25.2 121 1866.05.11
Bjg Bjärsjölagård h 28.5 125 1865.12.01 33)
Bjersjölagård 1865.12.01 25) 33) 34)
Ökt Ö Kärrstorp v 30.8 108
Alestad 33)
Alesta
Vlö Vollsjö h 35.2 93 1865.12.01 25) 33) 34)
Wollsjö
Krö Klasaröd h 39.3 90 1914.05.01 33)
Lst Lövestad h 44 84 1865.12.01 33)
Löfvestad 1865.12.01 25) 33) 34)
Lövestadby
Äsp Äsperöd v 49.3 81 1865.12.01 32) 33)
Esperöd 1865.12.01 25) 33) 34)
Try Tryde v 53.4 63
Everöd 62 33)
Tyh Trydeholm h 54.2 64
Tli (Tomelilla) h 56.5 67 1865.12.01 25) 33) 34)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten