HOME
INDEX

619     Klippan - Eslöv

FÖREGÅENDE
LISTA
(Klippan) - (Eslöv)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Kl (Klippan) v 27.5 34 1874. 33)
Fmö Forsmöllan
Ljdgr Ljungbyheds grusgrop
Ljd Ljungbyhed h 37.2 43 1892.10.19 33)
Skd Skäralid v 41.9 42 1892.10.19 33)
Röa Röstånga h 46.3 53 1892.10.19 33)
Big Billinge v 51.5 80 1898.11.26 33)
Tlm Trolleholm h 58.6 94 1898.11.26 33)
Sep Selarp
Sga Stabbarps gruva h 64.7 66 1898.11.26 33)
Stabbarpsgruva
Stabbarps grufva
E (Eslöv) h 67.8 66 1858.08.04 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-03 Rolf Sten