HOME
INDEX

531     Nässjö - Åseda

FÖREGÅENDE
LISTA
(Nässjö) - (Vetlanda) - (Åseda)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
.

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringN (Nässjö) 0,000 293   349,6 Nässjö C (N) 293 stn 1864-12-01; <1993-06-13 Nässjö; ansl NOJ, HNJ, SäNJ, Jönköpingsbanan; FS
  Nyhem   306   1,5 Nässjö-Nyarp 306 sto, U; fd Nässjö-Nyhem, Nyhem
Nyrp Nyarp     1,5 Nyarp (Nyrp) lp 1920, I infogad i Nässjö stn 1969, †1979-06-01
Gis Gissebäck   269   6,9 Gissebäck (Gi/Gis) 269 stn 1914-12-12, hlp b1930t, hp 1961, †1966-05-22
           11,5 Stensjön (Snö) hp 1985; PH
Snö Stensjön   225   12,3 Stensjön (St/Snö) 225 stn 1914-12-12, hlp ~1963, T hp 1960t, I hp s1960t, †1985
Röä Rödjenäs   228   16,2 Rödjenäs (Rö/Röä) 228 stn 1914-12-12, hlp ~1935, lp 1966-05-22, †1982-05-23,
BI 1988-11-28
           20,1 Björköby (Bjy) hp 1985; PH
Bjy Björköby   211   20,8 Björköby (Bj/Bjy) 211 stn 1914-12-12, †G 1960t, I hp 1979-06-13, †1985
Tj Tjunnaryd   224   25,1 Tjunnaryd (Tj) 225 hlp 1914-12-12, hp ~1963; PH
Esn Ekenässjön   223   28,3 Ekenässjön (Es/Esn) 223 stn 1914-12-12, I hlp 1986, T hp 1990-05-27; PL
Vfn Värnforsen     29,9 Värnforsen (Vfn) ssp ~1960, BI 1998-02-23; möbelindustri
Vta (Vetlanda)   183   36,7 Vetlanda (Hv/Vta) 183 stn 1885-08-30; ansl VJ, HvMJ/SJ; ramp 1435>891; FS
           37,1 spårkorsning plankorsning VJ 1914-12-12, BI 1979
           38,3 Emåbron vt, BI
Bäa Bäckseda   188   39,8 Bäckseda (Bä/Bäa) 189 1914-12-12, hlp b1930t, †1965-05-30
           41,2 Bråtåkra ssp 1973-09-17, BI 1975; oljelager, namnet ej formellt fastställt
Snl Snärle   206   44,0 Snärle (Sn/Snl) 206 stn 1914-12-12, hlp s1930t, †1965-05-30
Hom Holm   210   49,5 Holm (Hom/Hm) 210 ssp 1920t, hps ~1940, †1965-05-30
Kba Korsberga     51,9 Korsberga (Kba) 239 stn 1914-12-12, I hlp 1977, T hp 1990, †2002-06-16;
<1974-06-17 Österkorsberga (Ök/Öka); IL
Öka Österkorsberga   239   51,9 Korsberga (Kba) 239 stn 1914-12-12, I hlp 1977, T hp 1990, †2002-06-16;
<1974-06-17 Österkorsberga (Ök/Öka); IL
Mip Milletorp   290   60,3 Milletorp (Mi/Mip) 291 stn 1914-12-12, hlp 1967, hps 1970-04-01, I hp 1970-08-11, †2002-06-16; IH
Öbl Ösjöbol   288   66,9 Ösjöbol (Öb/Öbl) 288 stn 1914-12-12, T hlp b1930t, I hlp 1958, †1965-05-30,
hp 1994-08, †2002-06-16; IH
           68,7 sidospår ssp, BI
           70,4 Gastgöljehult ssp, BI
           70,5 Enaryd ssp, BI
           73,0 Åseda industri ssp 1990-06-11, BI ~2000
           73,0 spårkorsning plankorsning med VÅHJ 1914-01-16
Åa (Åseda) v 73,600 236 1914  G † 1989-01-08, † 2002-06-16; anslutning Växjö–Åseda–Hultsfreds järnväg
Å/Åa

(Åsheda)

v 73,600 236 1902-06-26 stn

 

Bandel 531 och 532 (Åseda - Sävsjöström)

Sävsjöström–Nässjö järnväg (SäNJ)
Att få en genväg till stambanan genom förlängning av järnvägen till Sävsjöström var en gammal strävan i Kalmar.
 ”Genom att gå ur hus och i hus, överraska handelsmannen vid disken och bonden vid plogen lyckades styrelsens utskickade få ihop en teckningssumma”, berättar järnvägsingenjör Viktor Ståhle.
Det knep alltså med aktiekapitalet trots att Kalmar järnväg satsat en miljon och kommunerna närmare 800 000 kr, men så var också SäNJ lång och byggdes med god standard. Sedermera samlades närmare 60 procent av aktierna hos Kalmar stad. SäNJ gav ingen utdelning men intäkterna balanserade i princip utgifterna.
Genom dess tillkomst drogs en stor del av trafiken Kalmar–Stockholm denna väg, med fjärrgodståg och genomgående resandevagnar till Stockholm och Göteborg, men sedan vägen över Emmaboda genom elektrifieringen återfått denna trafik blev SäNJ mest en lokalbana.

Koncession
1910-06-10

Längd
95 km

Förvaltningsort
Kalmar

Trafikförändringar
1914-01-16 *Sävsjöström–Åseda, 21 km, allmän trafik
1914-12-12 *Åseda–Nässjö, 74 km, allmän trafik
1969-06-01 † Sävsjöström–Åseda, 21 km, godstrafik
1985-06-02 † samma sträcka, persontrafik
1990-01-08 † Åseda–Vetlanda, 37 km, godstrafik (behovsgodståg 1989-05-28)
2002-06-16 † samma sträcka, persontrafik
2005-04-01–06 *Korsberga–Vetlanda, 15 km, tillfällig transport av stormfällt virke efter ”Gudrun”

Samband
SäNJ samtrafikerades med KJ och ingick i trafikförvaltning med dessa

Förstatligad
1938-07-01 statligt bolag, till SJ 1940-07-01

ATC
1984-02-13 Nässjö stn
1992-06-09 [Nässjö]–(Vetlanda)–Åseda
2002-06-16 (Vetlanda)–Åseda, landets första slopade ATC-sträcka

Upprivning
Sävsjöström–Åseda 1989

Litteratur
Malte Ljunggren, ”Sävsjöström–Nässjö Järnväg”, Ångkvasten 2&3/2000
Thorsten Magnusson, Järnvägarna i Åseda 1902–2002, 2002

 

 

Källor och referenser

Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009

Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-07-05 Rolf Ste