HOME
INDEX

317     Engelbrektsplan - Djursholms Ösby

FÖREGÅENDE
LISTA
Engelbrektsplan - Stockholm Ö - Stocksund - (Djursholms Ösby)
NÄSTA


Karta nr 158

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Engelbreksplan h
Nedre Engelsbrektsgatan 1895.05.15 33)
Engelbrektsgatan 4
(EJ: Öst) Stockholm Ö v 26 1895.12.28 33) 60) 130)
(EJ: Unv) Universitetet
Experimentalfältet 1885.12.21 33)
(EJ: Fkt) Freskati h 1885.12.21 33)
Frescati
Ålkistbron Blockstation 1906.10.01 33)
(EJ: Ålk) Ålkistan 1885.12.21 33)
(EJ: Ssu) Stocksund h 7 1885.12.21 33)
(EJ: Möv) Mörby verkstad
(EJ: Möb) Mörby h 1890.12.20 33)
(Djursholms Ösby) v 15 1890.12.20 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
60) Svenska Järnvägsföreningen 50 år
Övrig information
130)Höjd även 23,5

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-01-27 Rolf Sten