HOME
INDEX

174     Linghed - Jädraås

FÖREGÅENDE
LISTA
Linghed - Vintjärn - Jädraås
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Lhd Linghed h 0 152 1888 1956-10-01 32) 33)
Vh Vintjärn 323 1956-10-01
Vintjern 11,1 1910 -
Vintjern, nedre 11,1 1887 1909 32)
Vintjern, öfre 11,8 1876-10-05 1910 32)
Rn Rysjön v 17,5 374 1887 1956-10-01 32)
Hästtjärn 21,6
Lbjn Lilla Björnmossen v 22,3 308 1876-10-05 1959-01-01 32)
Björnmossen
Stora Björnmossen 28,3 310 1897 1959-09-01
Svbn Svartbäcken h 31,1 257 1884 1959-09-01 32)
Svbn Svartbäcken nedre 35,2 215 2000-06-04
Tåsgr Tallås grusgropsväxel 36,1 1888
Tås Tallås h 36-6202 1880-10-11 32)
Itranite ssp 37 1887 1955
Fia Finkelboda 38,3
Pte Pallanite 39,3 1897
Åbo Åbo lp 40 1892
Jås Jädraås h 41,1 200 1881-10-10 32)
Jedraås
 
 

Källor och referenser
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920


 

 


 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-09-22 Rolf Sten