HOME
INDEX

148     Hudiksvall - Ljusdal

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hudiksvall) - (Ljusdal)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur-
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel- Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning-
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån- h= höger, v= vänster-
Typ= fp= förgren-ingspunkt- grp= grusgrop- hlp= håll & lastplats- hp= hållplats- hpr= hållplats rälsbuss- st, stn= station- lp= Lastplats- ssp= sidospår-   vt= vattentag-
Km= Avstånd mellan platserna-
Höjd= över havet-
Från= Tagen i drift-
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Djupe
Hkl (Hudiksvall) h 441,6 3 1887-11-01 33)
Hea (Hedsta) v 432,9 51 1870 ca 1969-06-01 120)
Fsa (Forsa) v 430,3 38 1906-01-01 1985-01-14 16) 33) 140)
Forssa 1888-06-01 1905-12-31
Hln Hillen v hpr 426,1 39 1954 1969-06-01
(Forsa Ångsåg) 426,5 1906-01-01 1923 33)
Forssa Ångsåg 1872-11-20 1905-12-31
Nv (Näsviken) h 425,4 45 1872-11-20 1989-10-01 16) 33) 140)
Sdu Sandudden v 415,2 52 1918-10-01 1985-01-14 33)
Fos Fredriksfors h 410,9 72 1888-06-01 1985-01-14 16) 33) 140)
Do Delsbo v 407,1 74 1887-10-01 1989-10-01 16) 33) 220)
Lba Långbacka 401,1 99 1908-01-01 1989-10-01
  Långbo       1906-01-01 1907-12-31  
  Lången       1887 1905-12-31  
Käbo Källbergsbo   397,4   1944 1945
Gry Gryttjesbo h 390,9 143 1929 1967-01-01
Hbo Hybo h 386,4 128 1887-10-01 1985-01-14 33)
Ls (Ljusdal) h 380,26 131 1880-09-15 32) 33)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009
16) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
120)Km 432,8
140) Från 1888-06-01
220) Från 1887-10-01

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-09-20 Rolf Sten